Sivil Polis Nasıl Olunur | Sivil Polis Maaşları 2022

Sivil Polis Nasıl Olunur

Ülkemizin güvenliğinin baş mimarları olan polisler, insanların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşam sürmeleri için canla başla çalışan devlet personelleridir. Günümüzde birçok gencin de hayali olan polislik mesleği, her yıl sayısız başvuru alır. En zor ama bir o kadar da gurur verici meslekler arasında yer alan polislik, kendi içerisinde farklı bölümlere ayrılır. Üniformalı polis veya sivil polis olmak isteyenler, tercihlerine göre uygun kriterleri sakladıkları taktirde diledikleri bölümlerde mesleklerini sürdürebilirler.

Sivil Polis Nasıl Olunur
Sivil Polis Nasıl Olunur

Üniformalı meslekler her daim kişilere hava katar. Birçok insan sırf üniformasından dolayı mesleklere hayran olur. Sivil polislik bu anlamda özellikle üniforma giymek istemeyenlerin tercihidir. Sivil polis olan kişiler normal polisler ile aynı görevleri sürdürür ve tek farkı herhangi bir üniformaya bağlı olmadan hizmetini sürdürebilmesidir.

Sivil polis nasıl olunur diyenler, polislik için gerekli adımları tamamladıktan sonra görev yerlerine atanırlar ve emniyet müdürlüklerinde üniformalı polis olarak göreve başlarlar. Belirli şartların ve çalışma sürelerinin doldurulmasının ardından polisler sivil polis olmak istediklerini amirlerine bildirir ve başvurularını yaparlar. Sivil polisliğe gerek duyulduğu durumlarda müdürlüklerden gelen yazılı karar ile üniformalı polislerin sivil polisliğe geçişi sağlanır. Bu aşamadan sonra polisler kendilerine verilen görev yerlerinde sivil polis olarak göreve başlarlar.

 

Sivil Polis Olmak İçin Gerekli Şartlar

Sivil polis olma aşamasında adayları bekleyen herhangi bir rekabet ortamı bulunmaz. Herhangi bir şarta bağlı kalmadan adaylar sivil polis olabilirler. Sivil polis olmak isteyenlerde aranan en temel koşul, emniyet müdürlüğünde polislik görevini sürdürmektir. Aktif olarak polislik görevini sürdüren adaylar ihtiyaç olması halinde sivil polis olarak göreve başlayabilirler.

Polisler için aranan koşullar şunlardır;

 • Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olmak ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
 • Başvurunun yapıldığı tarih itibari ile 18 yaşı doldurmuş olmak
 • Başvuru tarihi itibari ile 30 yaşı aşmamış olmak
 • En az lise mezunu olmak ile birlikte üniversitelerin 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak
 • Eğitimini yurtdışında tamamlayan bireyler için eğitim durumunu belgeler ile kanıtlayabiliyor olmak
 • Fiziki olarak erkek adaylarda 167 cm’den daha kısa olmamak ve vücut kitle indeksine uygun kriterlere sahip olmak
 • Fiziki olarak kadın adaylarda 162 cm’den kısa olmamak ve vücut kitle indeksine uygun kriterlere sahip olmak
 • Sağlık yönetmeliğine uygun koşullara sahip olmak ve sağlık açısından risk içerecek herhangi bir probleme sahip olmamak
 • Yüz kızartıcı herhangi bir suça sahip olmamak

 

Sivil Polis Maaşları

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan polislerin maaşları oldukça yüksektir. Her yıl yılın ilk aylarında toplu olarak yapılan sözleşmelere istinaden polisler maaşlarına zam alırlar. Huzur ve güvenliği sağlamak ile görevli olan polislerin maaşları sahip oldukları dereceye, rütbeye, toplam hizmette bulunduğu yıla ve kademeye göre değişiklik gösterir.

Sivil polislerin maaşları ile üniformalı polislerin maaşları arasında da fark bulunmamaktadır. Sivil polislerin maaşları normal polislerden farklı olarak görev yaptıkları şehre, çalışma saatlerine ve çalışma birimlerine göre maaş hesaplamasına tabi tutulurlar. Ancak genele bakıldığında sivil polislerin de üniformalı polisler ile aynı maaşı aldıkları görülür.

Üniformalı polis ve sivil polis maaşları şu şekildedir;

 • 1/11 derecesinde bulunan polis memuru ilk dönem maaşı: 5.993 TL
 • 8/1 derecesine sahip polis memuru ilk dönem maaşı: 6.858 TL
 • 1/4 derecesinde ve 25 hizmet yılını doldurmuş olan polis memuru ilk dönem maaşı: 7.606 TL
 • 3/1 derecesine sahip olan bir başkomiserin ilk dönem maaşı: 7.832 TL
 • Henüz göreve yeni başlamış ve derecesi 8/1 olan bir komiser yardımcısının ilk dönem maaşı: 6.092 TL

Hizmet yılına göre üniformalı ve sivil polis maaşları;

Yeni başlayan: 5.900 TL

5 yıl: 6.150 TL

10 yıl: 6.200 TL

15 yıl: 6.350 TL

20 yıl: 6.550 TL

5 yıl: 6.700 TL’dir.

Burada dikkat edilmesi gereken; verilen maaş rakamları meslekte sabit göreve devam eden polis memurları için geçerlidir. Rütbesinde ve çalışma koşullarında değişiklik olan veya derecesi değişen polis memurlarının maaşları daha da yüksek olmaktadır.

 

Sivil Polis Olmak İçin Ne Okumak Gerekir?

Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde her türlü suça kolay müdahale edebilmek için birçok farklı hizmet bölümü bulunur. Merkezde yer alan bölümlerin birçoğunda üniformalı polisler görev yaparken, baz bölümler gizlilik içermesi nedeni ile sivil polis görevlendirir Sivil polislik için uygun kriterlere sahip olan polisler amirlerinin referansı ile bu göreve gelebilir.

Sivil polis olmak için ne okumak gerekir sorusuna “Polis Okulu” yanıtı verilebilir. Sivil polis olmak isteyenler öncelikli olarak polis okuluna giriş için düzenlenen sınavlara katılmalı ve okula kaydını yaptırmalıdır. Polislik eğitimini başarı ile bitirdikten sonra polis olarak göreve başlayabilir. Ardından ise çalışma dönemi içerisinde amirin de referans verdiği adaylar sivil polis olmak için düzenlenen kurum içi sınavlarına katılırlar. Sınavı başarı ile geçen üniformalı polisler, sivil polis olma hakkını elde edebilirler.

Hazırda bir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet yürüten üniformalı polisler de yine amirlerinin vereceği referans ile sivil polislik için başvuruda bulunarak, sınavları başarı geçmesi neticesinde sivil polis olabilir.

Sivil polis nasıl olunur diyenlerin ilk adımda girilmesi gereken Polis Meslek Yüksek Okulu kayıt şartları şu şekildedir;

 • C. vatandaşı olmak
 • Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak
 • ÖSS tarafından gerçekleştirilen yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türü üzerinden belirlenen geçer not almak
 • Sınava girilecek tarih itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Bayan adaylar için 162 cm’den kısa olmamak ve vücut kitle endeksi değerlerine uygun olmak
 • Erkek adaylar için 167 cm’den daha kısa olmamak ve vücut kitle endeksi değerlerine uygun olmak
 • Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirlenen bütün koşulları sağlamak ve sağlık açısından kusurlu bulunmamak
 • Hem bayan hem de erkek adaylar için yüz kızartıcı bir suça bulaşmamış olmak ve herhangi bir suçtan hüküm giymemmiş olmak
 • Herhangi bir suçtan dolayı aftan yararlanmış olmamak ve yine herhangi bir suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturması bulunmamak
 • Kayıt tarihi ve sınav tarihi itibari ile herhangi bir siyasi partide herhangi bir unvanda üyeliğe sahip olmamak
 • Uyuşturucu, alkol ya da uyarıcı herhangi bir madde nedeni ile tedavi görmüş olmamak
 • Kamu haklarından yoksun kalmış olmamak
 • Sağlık yönetmeliğinde geçen hükümlerden hariç olarak, herhangi bir şekilde polis eğitiminden uzaklaştırma cezası almamak
 • Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
 • Silah ile görev yapmaya ve silah taşımaya engel olabilecek herhangi bir engele sahip olmamak

Bahsi geçen maddelere uygunluğu bulunan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’ndan geçer not alarak Polis Meslek Yüksek Okulu’nda kayıtlarını tamamladıktan sonra polis olabilir ve sivil polis olmaya da hak kazanabilirler.

 

Sivil Polislerde Bulunması Gereken Özellikler

Sivil polis olmak isteyen polislerde birtakım özelliklerin bulunması gerekir. Diğer mesleklerden birçok farklı yönü ile ayrılan sivil polislik oldukça özel bir meslektir ve koşulları zorlayıcıdır. Gerekli şartları sağlayan polisler, en iyi şekilde sivil polislik görevlerini sürdürebilirler.

Sivil polislerde bulunması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir;

 • Sivil polis nasıl olunur diyenlerin hemen her ortamda uyumlu olmaları ve her ne olursa olsun her şartta sakin kalabilmeleri gerekir. Olaylar karşısında sakin kalmayı başaramayan ve kendini kontrol edemeyen polisler sivil polis için uygun koşullara sahip değillerdir.
 • Sivil polisler daima çevreyi sıkı gözlem yapabilen ve her olayı başarılı bir şekilde değerlendirebilen kişilerdir. Bu anlamda polis olmak isteyen adayların da gözlem yeteneklerinin oldukça gelişmiş olması gerekir. Gözlem ve analiz konusunda başarılı olan kişiler olaylar karşısında durum değerlendirmesini kısa süre içerisinde yaparak olaylara müdahale edebilirler.
 • Sivil polisler bilgi kovalama konusunda son derece başarılı olan kişilerdir. Sivil polis olmak isteyen adayların her tür soruşturma kapsamında karşılaştıkları her durumda açık vermeden ilerlemeleri gerekir. Sivil polisler her ortamda istedikleri bilgiyi elde edene kadar görevini bırakmayan kişilerdir.
 • Sivil polisler her ortama kolay bir şekilde uyum sağlayabilen kişilerdir. Gerekli koşullarda kıyafetlerini değiştirebilirler ve göreve uygun konuşma yeteneğine sahip olurlar. Polis olmak isteyen bireylerin bu anlamda gelişmiş kişiliğe sahip olmaları ve görev koşullarına uyum sağlamaları gerekir.
 • Bir sivil polis, kendisine ait olan silahı her koşulda saklamayı bilir. Sivil polis olmak isteyen adayların da bu konuda sorumluluk sahibi olmaları ve silahlarını en zor koşullarda bile vücutlarında profesyonel bir şekilde saklayabilmeleri gerekir.

Emniyet birimleri içerisinde sivil polislik birimi diye bir birim bulunmaz.  Sivil polis olmak isteyen birimler bağlı bulundukları müdürlüklerden talep etmeleri hâlinde bölüm değiştirebilirler.

Sivil polis olmak isteyenler göreve geldikten sonra ne kadar süre ile sivil polislik görevini sürdürebilirler sorusu da adayların merak ettikleri sorular arasında yer almaktadır. Sivil polis görevine gelen bir polisin emekli olana kadar bu görevi sürdürebilmesi söz konusu değildir. Sivil polislik belirli bir süre ile yapılabilecek bir polis meslek alanıdır ve kendileri için tanınan görev süresini dolduran polisler tekrar üniformalı polis olma görevine geri dönerler. Sivil polislik süre ile ilişkili bir alandır. İhtiyaç olduğu durumlarda atama ile göreve getirilen sivil polisler, ihtiyacın olmadığı durumlarda tekrar eski görevlerine geri gönderilirler.

 

Sivil Polis Çalışma Saatleri

Herhangi bir özel görevde bulunmayan polis memurlarının çalışma saatleri hafta içi her gün 08.30 – 17.00 saatleri arasıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde 12.30 ile 13.30 saatleri arası tatildir. Sivil polisler de rutin görevlerde bu saatler içerisinde görevde hazır bulunurlar. Ancak özel göreve tabi olan sivil polislerde zaman kavramı bulunmaz. Yeri geldiğinde görev icabı 24 saat boyunca aralıksız göreve de çıkabilmektedirler.

 

Sivil Polisler Ne Yapar?

Sivil polisler ne yapar sorusu birçok polisin de merak ettiği bir sorudur.  Sivil polis olmak isteyen polisler sürekli olarak halk ile iç içe olacağını bilmelidir.  Neredeyse günlerinin çoğunu halk arasında geçiren sivil polisler sürekli olarak görev başındadırlar ve gizlilik çerçevesi içerisinde görevlerini sürdürürler.

Sivil polislerin başlıca görevleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Sivil polisler, narkotik başta olmak üzere, istihbarat, terörle mücadele, ile birlikte bilgi işlem gibi çok farklı alanlarda görev sürdürebilirler.
 • Sivil polis olan kişiler özel araca sahip olabilirler ve meslek icabı sakal bırakabilirler.
 • Halkın yoğun olarak ikamet ettiği bölgelerde, görev icabı kamuflaja girebilir ve farklı mesleklere sahip kişiler gibi ortamda bulunabilir.
 • Özel görevde bulunan sivil polisler için herhangi bir zaman kavramı bulunmaz. Günün her saati hem gece hem gündüz devamlı olarak görevde bulunabilirler.
 • Bağlı bulundukları birime hizmet amacı ile göreve çıkan sivil polislerin görev yerleri müdürlükleri tarafından belirlenir. Sivil polisler görev sonlanıncaya kadar görev yerlerinde kalmak zorundadır.
 • Sivil polis olan kişiler yanlarında sürekli olarak biber gazı, silah ve yedek şarjör bulundurmak zorunda kalabilir.
 • Futbol maçları, konserler, mitingler ve gösterilerde aktif olarak rol alırlar ve polis olan meslektaşlarına bile tanınmadan güvenliği sağlarlar.

Okuyunuz: Hostes Nasıl Olunur

Asayiş Sivil Polisi Olmak İsteyenlere Öneriler

Asayiş sivil polisi, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve genelde sivil halde bütün olaylara müdahale edebilme yetkisi bulunan nitelikli polis memuru olarak tanım bulur. Dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir meslek değildir ve asayiş polisi birçok özel görevde bulunabilir.

Asayiş sivil polisi olmak isteyenlere öneriler şu şekilde sıralanabilir;

 

 • Mesleğin hem iyi hem de kötü yanlarının olduğu bilinmelidir.

 Polislik hem kutsal hem de gerçekten zor bir meslektir. Asayiş sivil polis olmak isteyen kişiler meslek hayatı boyunca zorluklar ile karşı karşıya kalacağının bilincinde olmalıdır. İr sivil asayiş polisi her koşulda her duruma hazırlıklı olur ve en zor durumlarda bile mesleğini başarı ile icra etmeyi bilir.

Asayiş sivil polisi gerektiği yerde 24 saat boyunca görevde kalabilir. Bununla birlikte bayram ve tatil günlerinde de işinin başında olması gerekebilir. Bu koşullara karşı dayanıklı olmalı ve mesleğini her şeyden üstün tutmalıdır.

 

 • Asayiş sivil polis olan kişiler gözlem ve analiz konusunda uzman olmalıdır.

Asayiş sivil polisi olmak isteyen kişilerin analiz ve gözlem konusunda kendilerini en üst seviyede gelişirmiş olmaları gerekir. Polisler gelişen olaylar karşısında iz sürme ve sonuca ulaşma aşamalarında profesyonel olan kişilerdir. Bu nedenle gelişmiş seviyelerini en üst düzeyde tutmaları ve her olayda zaman kaybetmeden değerlendirme yaparak neden- sonuç ilişkisine varabilmelidir.

 

 • Sorumluluk bilinci yerinde olmalıdır.

Polis olmak isteyen kişilerin sorumluluk alabilme duygularının gelişmiş olması gerekir. Birçok polis silahlı olarak görev yapmaktadır. Silah taşıma ve silah kullanma konusunda kendine güvenen ve silahını koruma konusunda da sorumluluğa sahip olan polisler mesleklerinde emin adımlar ile ilerleyebilirler.

 

 • Görevin her şeyden üstün olduğunu bilmelidir.

Bir polis için, görev her şeyden üstün olmalıdır. Çözümlenemeyen olaylarda pes edilmemeli ve sonuca ulaşana kadar sabırlı olunmalıdır. Görevi her şeyden üstün tutabilen polis memurları her olay karşısında güçlü durarak, çözümleme konusunda kendine daha da güvenir ve mesleğini layığı ile yerine getirebilir.

 

Scroll to Top