Romanov Koyun Yetiştiriciliği | Özellikleri ve Bakımı

Romanov Koyun Yetiştiriciliği

Hem eti hem sütü hem de derisi ile büyük talep gören Romanov koyunları, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de yetiştirilmektedir. Romanov koyun yetiştiriciliği meraya dayalı bir iş kolu olduğu için aranan ilk şart, iyi bir meraya sahip olmaktır. Buna ek olarak doğru bir beslenme düzeni, bakım ve yönetim ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli kollarından olan Romanov yetiştiriciliğinde başarı elde etmek mümkündür. Bu koyun ırkının kökeni Rusya’ya dayanır ve en büyük özelliği etinin kokmamasıdır. Aynı zamanda yüksek doğurganlığı ile bilinir. Tüm bu nedenlerden dolayı son dönemlerde girişimciler Romanov koyun özellikleri, Romanov koyun bakımı ve Romanov koyunları ile ilgili diğer tüm konularla ilgili bilgi almak istemektedir.

Romanov Koyun Yetiştiriciliği
Romanov Koyun Yetiştiriciliği

Romanov koyunu özellikleri dendiğinde akla yüksek döl verimine ve üstün analık özelliklerine sahip olması gelir. Bu nedenle ülkemizde birçok farklı ırktan koyun ile melezlenmektedir. Aynı zamanda 3 – 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde cinsi olgunluğa erişmesi ile de bilinirler. Kızgınlık dönemleri olmayan bu ırk, yılın her ayında çiftleştirilebilir ve genellikle 3 – 4 – 5 ve hatta 6 kuzu doğurur. Bu nedenle kuzu eti üretiminde de sıklıkla tercih edilmektedir.

Romanov koyun yetiştiriciliği yapanların bu alanda başarı elde etmesinin en büyük nedeni bu koyun cinsinin doğurganlığı, etinin kokmaması olarak gösterilmektedir. Bu koyunların yetiştirilmesi özel bir koşul ve fazla sermaye gerektirmese de belirli kurallar çerçevesinde yapılmalıdır. Bunun için izlenmesi gereken belli başlı adımlar bulunmaktadır. İçeriğimizde Romanov koyunlarının doğru bir şekilde yetiştirilmesine ve bu alanda yüksek gelir elde etmek için izlemeniz gereken yollara değindik.

Not: Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği bulunduğunuz bölge için uygun değilse, En Karlı Hayvancılık Fikirleri başlıklı yazımızdan farklı fikirler edinebilirsiniz.

 

Romanov Koyun Yetiştiriciliği

Romanov Koyun Yetiştiriciliği 2
Romanov Koyun Yetiştiriciliği 2

Romanov koyun yetiştiriciliği yapmak için öncelikle çiftlik kurulumundan başlamak gerekir. Bir kuzu makinesi olarak bilinen Romanov koyunları doğru şartlar altında büyütülmeleri halinde yüksek gelir elde etmenizi sağlarlar. Romanov koyun çiftliği kurulumu aşamalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

Çiftlik İçin Alan Seçimi

Zemin suyundan yüksek olmayan, meraya yakın, az bir eğime sahip, ağılda oluşabilecek kokuları hapsetmeyen, yaşam yerlerine uzak ve kuzey rüzgârı almayan bir alan tercih edilmelidir. Bu sayede verim daha yüksek olur.

Ağıl Kurulumu

Romanov koyun yetiştiriciliği için ağıllar kışın soğuk olmaması için fazla rüzgâr almamalı ve besleyeceğiniz koyun sayısına uygun olarak inşa edilmelidir. Yavrulama ve döllenme için ayrı kısımlar olmalıdır. Erkek koyunlar için 0.7 m2, kuzular için 0.5 m2, gebe koyunlar için ise 2.5 m2 alan uygundur. 

Yemlik

Yemlikler ağıl içinde ve dışında yer almalıdır. Romanov koyunu başına 0,4 metre, kuzu başına ise 0,2 metre yemlik alanı ayrılmalıdır. Suluklar da yine ağıl içinde veya dışında tasarlanabilir. 

Ekipmanlar

Tartım makineleri, doğumhane ısısını ayarlamak için ısıtma sistemleri, yem karıştırma makineleri, koyunları dış etkenlerden korumak için çitler, kırkma ve aşılama için ekipmanlar, taşımak için traktörler buna dahildir. 

Beslenme İçin Yem

Romanov koyunlarının merada ortalaması yem ücretini bir hayli azaltır ve koyunların sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar. Genel anlamda ise hayvan başına 150 gram yoğun ot veya 400 gram yoğun yem uygundur. Koçlar daha fazla yem gereksinimi duyduğu için onlara 850 gram yem verilmelidir. Arpa, soya ile beslenebilir. 

 

Romanov Koyunu Özellikleri

Romanov Koyunu Özellikleri
Romanov Koyunu Özellikleri

Romanov koyunu, kökeni Rusya’ya dayanan bir küçükbaş hayvan türüdür. Orta bir büyüklüğe sahip olan Romanov koyunu etinin kokmaması ve yüksek doğurganlık özelliği ile bilinir. Bu bağlamda Romanov koyunları kuzu makinesi olarak da anılırlar.

 

Romanov koyunu özellikleri  akla gelenleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 

 • Gri renkli tüylere sahiptir ve kısa kuyrukları vardır. Doğduklarında tüyleri siyah renkte olur.
 • Olgun bir Romanov koçunun ağırlığı 55 – 80 kilogram arasındadır.
 • Olgun Romanov koyunun ağırlığı 40 – 50 kilogram arasında değişir.
 • Romanov koyun yetiştiriciliği kapsamında Romanov koyunları doğru şekilde bakılırsa 3 – 4 aylıkken olgunlaşır ve istenilen mevsimde üremeye başlar.
 • Üçüz, dördüz, beşiz ve bazı zamanlarda altız doğum yapar.

 

Romanov Koyunu Bakımı

Romanov Koyunu Bakımı
Romanov Koyunu Bakımı

Romanov koyun yetiştiriciliği yapmak isteyenler yüksek verim elde etmek için Romanov koyunlarının bakımını doğru şekilde yapmalıdırlar. Romanov koyunu bakımı için yapılması gerekenler şunlardır; 

 • Romanov kuzuları 2,5 aylık olduktan sonra dişi koyun sütü verilmemelidir. Aynı zamanda 1.5 aylık iken artık ot ile beslenebilir.
 • Koyunlarda gebelik öncesi, sonrasında olduğu gibi doğum öncesi ve sonrasında da yem miktarı iki katına çıkartılmalıdır.
 • Koyun merada doymazsa günden 2 kere 350 gram beslenmeli ve ilave ot verilmelidir.
 • Doğumdan önce tuz verilmemelidir.
 • Romanov koyun yetiştiriciliği yapanlar mutlaka koyunlara 3 aydan bir iç ve dış parazit aşıları yapmalıdır.
 • Doğum ve çiftleşme farklı bir alanda olmalıdır.
 • Koyun ve kuzular nemli tabana sahip yerlerde olamamalıdır.
 • Romanov koyunu bakımı için 15 günde bir avlu girişine kireç serpmek gerekir.
 • Ağıl içleri temiz tutulmalı ve havalandırılmalıdır. Bu sayede koyunlar hastalıklara yakalanmaz. 

 

Romanov Koyunu Eti Nasıldır?

Romanov Koyunu Eti Nasıl
Romanov Koyunu Eti Nasıl

Romanov koyun yetiştiriciliği yapanların bu alanı tercih etmelerinin başlıca nedeni, Romanov koyunlarının etinin verimli olmasıdır. Kokusuz et olarak bilinen Romanov koyun eti bu nedenle büyük talep görür. Aynı zamanda Romanov koyunları kuzu makineleri olarak bilindikleri için çok kısa sürede üremeye başlar her üreme sonrasında üçüz, dördüz, beşiz ve hatta altı yavru verebilir. Kuzu verimliliğinin yüksek olması ve etinin lezzetli olması sebebiyle Romanov koyun yetiştiriciliği sayesinde yüksek gelir elde etmek kaçınılmazdır.

5 – 6 aylık erkek Romanov kuzuları bile 50 – 60 kg civarındadır. Dişileri ise yüksek doğurganlık özelliği ile bilinir. Bu nedenle Romanov koyun eti ticari amaçla büyük gelir getirmektedir. Her iklim koşuluna uyum sağlayan Romanov koyunları yukarıda da belirttiğimiz gibi kokusuz ete sahiptir. Bu sebeple kendine has bir lezzeti vardır.

 

Romanov Koyunu Doğurganlık

Romanov Koyunu Doğurganlık
Romanov Koyunu Doğurganlık

Romanov koyunu doğurganlık özelliği oldukça yüksek olan bir hayvandır. Romanov koyunu 3 – 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde olgunlaşır ve sadece belirli mevsimlerde değil, yılın her döneminde ürer. Bu ırka ait olan koyunlar genellikle 2 – 3 – 4 – 5 – 6 kuzu doğumu yaparlar. Bir diğer anlamda, üreme kapasitesi en yüksek olan koyun ırkı olarak bilinirler. Doğum için gebe Romanov koyunlarına ağıl içerisinde ayrı bir yer ayrılması ve gerekli alanın temin edilmesi, başarılı bir doğum sürecine neden olacaktır. Ayrıca, Romanovların doğurganlığını artırmak için yem ve mera beslenmesinin doğru bir şekilde ayarlanması da istenen sonucu doğuracaktır.

 

Romanov Koyunu Devlet Desteği ve Teşvik

Ülkemizde neredeyse tüm tarımsal faaliyetlerde büyük destek sağlayan devlet, Romanov koyun yetiştiriciliği yapanlara da bu alanda destek vermektedir. Genellikle birçok alanda destek sunan KOSGEB, Romanov koyun yetiştiriciliğinde bir destek programı sunmamaktadır. Ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sayesinde Romanov koyunu devlet desteği almak mümkündür. Buna ek olarak Ziraat Bankası da vermiş olduğu düşük faizler ile Romanov koyun çiftliği kurmanıza yardımcı olur.

 

Romanov Koyunu Hakkında Bilgiler

Romanov Koyunu Hakkında Bilgiler
Romanov Koyunu Hakkında Bilgilerrom

Koyun etinin genellikle kokması nedeniyle çoğu kişi başka alternatiflere yönelir ve bu da kırmızı et tüketiminde büyük sorunlara neden olur. Ancak kuzu makinesi adı ile bilinen ve ülkemizde son yıllarda popüler bir iş kolu haline gelen Romanov koyun yetiştiriciliği, bu soruna çare bulmakta ve piyasada büyük talep görmektedir. Romanov koyunun en büyük özelliği etinin kokmaması ve yüksek doğurganlığa sahip olmasıdır. Bu nedenle ticari olarak et üretimi yapmak isteyenler tarafından tercih edilir.

Not: Bazı bölgelerde romanov koyunu yetiştiriciliği ile ilgili sorunlar yaşandığı belirtilmektedir. İklim uyumsuzluğu gibi. Öncelikle kazancından ziyade bu problemlere eğilmeniz gerekiyor. Bunun için Youtube üzerinde  yer alan videoları inceleyebilirsiniz.

Romanov koyunu ile ilgili bilinen en iyi özelliklerden biri de kuzularının yaşam gücünün yüksek olmasıdır. Aynı zamanda sürü koyunculuğuna da iyi uyum sağlar. Uzun mesafelere (12 – 13 km) yürüyebilmektedir. Buna ek olarak yaşadıkları alana kısa sürede adapte olurlar ve damızlık tutabilme kapasiteleri de yüksektir. Tüm bu özellikler nedeniyle Romanov koyun yetiştiriciliği karlı ve vazgeçilmez olarak nitelendirilmektedir.

Kaynak: https://morningchores.com/romanov-sheep/

Scroll to Top