Osmanlı Sikkeleri ve Paraları Fiyatları | Osmanlı Paraları Değerleri

Osmanlı Sikkeleri

Osmanlı Döneminde kullanılan ilk para birimleri akçedir. Ak, temiz ve pak anlamına gelir. Bu nedenle günümüzde de sıklıkla kullanılan ak akçe, kara gün içindir atasözü Osmanlı Döneminden gelmektedir. Burada vurgulanmak istenen ise beyaz paranın zor ve sıkıntılı günler içindir anlamını taşımasıdır. Akçe kelimesi günümüze kadar gelerek atasözleri ile bizlere eşlik etmektedir. Bu yazımızda sizlere Osmanlı sikkeleri hakkında bilgi kaynaklarından araştırmalar yaparak eski Osmanlı Paraları değerleri ile satışı yasak olan Osmanlı paraları hakkında detaylı bilgileri vereceğiz. Osmanlı sikkeleri günümüze kadar uzanmış, tüm dünya genelinde varlığını gösteren tarihi bir paradır.

Osmanlı Sikkeleri
Osmanlı Sikkeleri

Osmanlı İmparatorluğu en başından itibaren gümüş sikkelere Akçe ismini vermiştir. İslami toplumun mesajlarını iletmek için de sikkeleri kullanmışlardır. Bu nedenle sikkelerin üzerine şehitlik kelimesi ile dört halifenin isimleri basılmıştır.

 

Bu durumun kullanılmadığı tek dönem ise, fetret döneminde Emir Teymor’un Anadolu’yu mağlup ettiği dönemdir. Bu fetret döneminde sikkelerin üzerine Emir Teymor’un ismi kazımıştır ancak bu isim kısa bir süre sonra kaldırılmıştır.

 

Not: Farklı antika paralar ile ilgili bilgi sahibi olmak için Tarihi Eser Paralar ve Fiyatları başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

Osmanlı Sikkeleri ve Paraları

Osmanlı Sikkesi bilgi
Osmanlı Sikkesi bilgi

Osmanlı Devleti büyük bir imparatorluktu. Bu nedenle Osmanlı hakkında çok fazla bilgi açlığı da yaşanmaktadır. Bizler ise sizlere detaylı bir şekilde Osmanlı sikkesi ve paraları hakkında elimizden geldiğince bilgiler aktaracağız. Osmanlı paraları yani sikkeler ilk kez Orhan Bey’in Osmanlı Devleti’ni kurmasıyla birlikte 1326 yılında basılmıştır.

 

Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki ilk Kralın hükümdarlığı esnasında diğer özerk beylikler ile Roma Selçukluları’nda sikke kullanılıyordu. Bunun üzerine Osmanlı hanedanının kurucusu “Osman İbn Ertuğrul” yazılı gümüş sikke bastırmıştır. Basılan bu sikkeler yaklaşık yarım gram ağırlığında ve 10mm çapındadır.

 

Kısaca belirtmek gerekirse her Osmanlı Padişahı kendi döneminde kendi isimlerine dair Osmanlı paralarını bastırmıştır.

Eski Osmanlı Paraları Değerleri

Eski Osmanlı Paraları Değerleri
Eski Osmanlı Paraları Değerleri

İlk olarak Osmanlı döneminde Akçe sikkeleri yüzde 90 gümüş ile yüzde 10 diğer metallerden oluşuyordu. Ağırlıkları ise yaklaşık 1,10 gram ve 9 karat ağırlığındadır. Ancak sikkelerin ağırlıkları ile karatları daha sonraki dönemlerde tarihi olaylara göre değişikliklere uğramıştır.

 

Eski Osmanlı paraları değerleri paranın nadirliğine, yapıldığı madene ve zamanında ne kadar basımı yapıldığına göre değişiklikler gösteriyor. Tabii ki yine de belirtmek isteriz ki her Osmanlı paraları belli değerlere sahiptir. Bu değerlerin net olarak öğrenilebilmesi için serilerine de dikkat edilmektedir. Bir Osmanlı sikkesinin nadir bulunması değerinin artması için de gerekli bir nedendir.

 

Osmanlı Döneminin son 6 padişahının döneminde basılan Osmanlı sikkeleri koleksiyon olarak biriktirilebilir, alınıp satılabilir. Bu padişahlar:

 • Sultan Abdülmecid
 • Sultan Abdülaziz
 • V. Murat
 • II. Abdülhamit
 • Sultan Mehmet Reşat
 • Sultan Mehmet Vahdettin

 

Bu 6 padişahın döneminde basılan altın, gümüş, kağıt para hiç fark etmeden dilediğiniz gibi biriktirebilirsiniz ya da alıp satabilirsiniz.

 

Satışı Yasak Olan Osmanlı Paraları

Satışı Yasak Olan Osmanlı Paraları
Satışı Yasak Olan Osmanlı Paraları

Ülkemizde satışı yasak olan Osmanlı paraları vardır. Bu paralar, Sultan Abdülmecid’ten önceki dönemde üretilen Osmanlı paraları, hiçbir şekilde alınıp satılması veya koleksiyonunun yapılması serbest değildir.

 

Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Hicri takvime göre 1255 yılına denk gelen Miladi takvime göre ise 1839 yılı öncesine ait olan paralar satışı yasak olan ve koleksiyonu yasak olan paralardır. Bu dönemlere ait olan paralar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu ile Devlet tarafından koruma altına alınmıştır.

 

Bu yasaklı paralar arasında yalnızca Osmanlı paraları değil, Bizans ve Selçuklu dönemi gibi dönemlere ait paralarda yer almaktadır.

 

Bu tür paraları elinizde tutabilmek içinse resmi olarak koleksiyoner olmanız gerekmektedir. Eğer koleksiyonerseniz o zaman diğer koleksiyonerler ile aranızda alım satım ya da takas gibi durumları gerçekleştirebilirsiniz.

 

Osmanlı Madeni Paraları Bilgi

Osmanlı Madeni Paraları
Osmanlı Madeni Paraları

Farsça pare’den gelen paranın anlamı sözlüklerde, gümüş parçası olarak geçmektedir. Osmanlı madeni paraları bilgi edinilirken detaylı araştırmalar ve özenli bilgi gerekir.

 

Osmanlı paraları günümüzde oldukça değerli ve aynı zamanda çok yönlü bir ticaret haline de gelmiştir. Sosyal bilimciler ile tarihçilerin de özellikle merak ettiği ve araştırmalarına konu olan Osmanlı sikkeleri ile en net bilgileri nümismatlardan edinmektedirler.

 

Eski Osmanlı paraları en genel hali ile ana başlıklar altında ele alırsak:

 • Dinar: Altın paradır. İslam devletleri kullanmışlardır.
 • Dirhem: Gümüş paradır.
 • Sikke: Hem altın hem de gümüş olarak üretilmişlerdir.
 • Akçe: Osmanlı Devletinin ilk sikkesidir ve gümüştür.
 • Kaime: Kağıt paradır. 1862 yılında ilk defa kağıt para basılmıştır.
 • Mecidiye: Hem gümüş hem de altın olarak üretilmiştir ve Osmanlı Devletinde üretilmiş ve kullanılmıştır.
 • Mangır: Bakırdan üretilmiş paralardır.
 • Kuruş: Osmanlı Devletinde kullanılan alt tabaka diye adlandırılan bir para birimidir.

 

Osmanlı Gümüş Paraları Bilgi

Osmanlı Gümüş Akçeleri
Osmanlı Gümüş Akçeleri

Osmanlı gümüş para olarak ilk akçeyi 1327 yılında bastırmıştır. Bu ilk akçe Orhan Gazi tarafından yapılmıştır. Osmanlı gümüş paraları bilgi edinmeden önce hangi dönemlerde gümüş para basımlarının yapıldığını inceleyelim. Bu dönemlerdeki basılan Osmanlı paraları değer bakımından da yüksektir:

 

 • I. Abdülhamit Han Dönemi: Bu dönemde bastırılan 60 para oldukça ilgi görmektedir.
 • Sultan I. Ahmed zamanında basılan gümüş paralar
 • II. Ahmed Han döneminde bastırılan paralar
 • Çelebi Mehmet Han’ın Bursa’da bastırdığı akçe
 • II. Murad Han’ın Bursa’da bastırılan para
 • III. Mustafa dönemindeki Asper/Akçedir.

 

Genel olarak gümüş yani beyaz parayı ifade eden para birimi akçedir. İlk defa Selçuklular tarafından kullanılmış olan akçeler, Osmanlılarda 1341 yılında Alaeddin paşa tarafından Orhan bey namına ilk Gümüş Osmanlı parası beyaz sikke anlamında “akçe-i osmani” adıyla bastırılmıştır.

 

Osmanlı Altın Paraları 

Osmanlı Altın Paraları
Osmanlı Altın Paraları

Paranın temeli ve dünyanın en kıymetli madenlerinden biri olan altından üretilen Osmanlı paraları da oldukça kıymetli ve değerlidir. Osmanlı altın paraları hakkında bilgi vermek gerekirse altın paralar, antik ve tarihi eser statüsüne de dahil edilmektedir. Osmanlı paraları, müzayedelerde satışları yapılmaya devam edilen Osmanlı altın paraları, özellikle koleksiyonerlerin oldukça ilgisini de çekmektedir.

 

Osmanlı Bakır Paraları

Osmanlı sikkeleri 2
Osmanlı sikkeleri 2

Osmanlı bakır paraları bilgi edinmek için birçok araştırmalar bulunmaktadır. İlk basılan akçe 6 kırat ağırlığındaydı. Sonraki yıllarda akçeler aynı ağırlığını koruyamamıştır. 15. yüzyıldan sonra para karşılığı kullanılan akçelere çeşitli isimler verilmiştir. Bunlar:

 • lala,
 • yürgüç akçesi
 • avarız akçesi
 • geçer akçe
 • kalp akçe

 

Ayrıca değer düşüşüne uğraması sonucu piyasada;

 • kırpık akçe
 • kızıl akçe
 • züyüf akçe
 • çil akçe adları altında paralar tedavül edilmiştir.

 

Çürük akçe deyimi ile kullanılan paralar ise bakır sikkeyi ifade etmektedir. İlk Osmanlı akçesi ¼ miskal olarak 6 kırat vezninde üretilmişlerdir. Vezinlerin değerleri her dönemde değişikliğe uğramıştır:

 • Sultan Fatih Mehmet zamanında vezin 5.4 kırat,
 • II. Beyazit zamanında 3.5 krat,
 • II. Mahmut zamanında 2.5 kırat,
 • I. Ahmed zamanında 1.5 kırata kadar düşmüştür.

 

Düşük kıratlı akçeler asker ve halk arasında büyük kargaşalara sebep olmuştur. Bunun üzerine II. Osman döneminde bu akçeler toplatılmıştır.

 

Kıratı düşük olan akçeler yerine ceyyidü’de ayar adı verilen yeni akçeler basılmıştır. Yine aynı dönemde 10luk “Osmani” adıyla 1 dirhem vezninde akçeler kestirilmiştir. Ayrıca bu dönemde para adıyla ilk defa 5.5 vezninde 4 akçelik gümüş sikke üretilmiştir.

 

1687 yılında yani II. Süleyman zamanında akçe usulü terk edilerek kuruş sistemi kabul edilmiştir. 15. yüzyıldan itibaren akçe nakit yani para karşılığı olarak kullanılmıştır:

 • akçe tahtası
 • ak akçe
 • avarız akçesi kisesi
 • geçer akçe gibi

 

16. yüzyıldan başlayarak akçenin vezini ile ayarı değiştirilmiştir. Bu dönemde akçeler:

 • meyhane akçesi
 • çil akçe
 • kalp akçe
 • kırpık akçe
 • züyüf akçe
 • kızıl akçe gibi isimler almışlardır.

 

Bunlardan başka mali işlerde kullanılan sağlam akçe ve çürük akçe gibi deyimler de kullanılmamıştır. Sağlam akçe bir paranın asıl değeri olan 3 akçe üzerinden alınıp verilmesi, çürük akçede değeri 3 akçe olan paranın 4 akçe sayılmasıdır. Çürük akçe bakır yerine de kullanılırdı.

15. yy’da 30 bin, 16. yy da 20 bin, 17.yy da 40 bin, 18. yy başlarında 50 bin akçe bir kese olarak kabul edilmiştir.19. yy ortalarında bir kese akçe ise 500 kuruştu.

 

1327, 1293 ve 1223 Basılı Osmanlı Parası Değerleri

1327 Osmanlı Parası Değeri
1327 Osmanlı Parası Değeri

Ülkemiz piyasalarında sıklıkla karşımıza çıkan 1327, 1293 ve 1223 basılı Osmanlı Parası değerleri merak edilen bir konudur. Herkesin ilanlarını eklediği sattığı ve bir o kadar da alıcısının bulunduğu bu Osmanlı paraları gerçek değerleri için sıklıkla araştırılmaktadır.

 

Tüm bu paraların orijinalliğinden emin olunduktan sonra, paranın durumu da önem arz ediyor.

 

1277 basılı Osmanlı paralarının gümüş para olduklarını hatırlatmak isteriz. Sultan Abdülaziz dönemi paralarıdır. Piyasada paranın durumu ve günümüze kadar muhafaza edildiği şartlar ile kendini belli etmektedir. Ayrıca para üzerinde İstanbul’un eski ismi olan Konstantiniyye yazmaktadır. Genellikle fiyat aralığı 100 ile 500 TL arasında değişiklik göstermektedir.

 

1293 basılı Osmanlı paralarıysa II. Abdülhamit dönemine aittir. Bu paralarda da Konstantiniyye yazmaktadır. Paranın durumuna göre fiyatları değişiklik göstermekle birlikte 200 ile 800 TL arasında değişiklik göstermektedir.

 

1223 basılı Osmanlı paraları ise çeşitlilik gösterdiği için değerleri için mutlaka ekspertizlerden destek alınmalıdır. Bu paraların değerleri daha yüksektir.

 

Osmanlı Kağıt Paraları Değerli mi?

Osmanlı Kağıt paraları değerli mi
Osmanlı Kağıt paraları değerli mi

Bir diğer soru ise Osmanlı kağıt paraları değerli mi? Osmanlı döneminde 1844 yılından 1923 yılına kadar Osmanlı kağıt paraları tedavülde kalmıştır. Bu nedenle Osmanlı paraları madeni ya da kağıt olsun değerlerinde farklılık gösterebilir.

 

Osmanlı dönemine ait kağıt paralar oldukça değerlidir. Özellikle koleksiyonerlerin hedefinde olan kağıt paralar, nadir bulunan Osmanlı paraları üzerinde daha hassastırlar.

 

Osmanlı Sikkeleri Nereye Satılır?

Osmanlı Sikkeleri nereye satılır
Osmanlı Sikkeleri nereye satılır

Elinde Osmanlı sikkesi olanların merak ettiği sorulardan biri Osmanlı sikkeleri nereye satılır? Özellikle 1940 yılına ve sonrasına ait paralar ne yazık ki çok büyük değerlere sahip değillerdir. Bu nedenle bu paraları şimdilik hatıra amacı ile muhafaza etmeniz en doğrusu olacaktır. Ancak 1893 yılına ve öncesine ait paraları satamazsınız. Bu paraları müzelere bildirmeniz gerekmektedir. Diğer Osmanlı sikkeleri içinse koleksiyonerlere ve koleksiyonculara satmak için alıcıları ve satıcıları buluşturan platformlardan faydalanabilirsiniz.

 

Osmanlı Paraları Hala Değerli mi?

Osmanlı paraları hala değerli mi
Osmanlı paraları hala değerli mi

Aklınızda beklettiğiniz Osmanlı paraları hala değerli mi? Dediğinizi duyar gibiyiz. Hiç bekletmeden cevaplayalım. Günümüzde Osmanlı sikkeleri hala değerlidir. Bunu en çok dünya genelindeki koleksiyonerlerin merakından anlayabiliriz. Zamanında Osmanlı Devleti, neredeyse tüm dünyayı fethedecekti. Toprakları dört bir yana uzanıyordu. Bu nedenle Osmanlı devletinin dünya genelinde tarihteki yeri bambaşkadır. Paralarının da bir o kadar değerli olmasındaki katkısı buradan geliyor.

 

Eski Osmanlı Sikkesi ve paraları fiyatları ” başlıklı makalemizin sonuna geldik. Aklınıza takılan konularda yorumlar bölümünden bizlere yazabilirsiniz.

Scroll to Top