İşyeri Açmak İçin Gerekli Belgeler | İşyeri Açma Belgeleri

İşyeri Açmak İçin Gerekli Belgeler

İşyeri açmak ve kendi işinin sahibi olmak isteyenlerin işyeri açılışı için bir takım önemli işlemleri yerine getirmesi gerekir. Açılacak olan işyeri için en önemli olan konu iş yeri açma belgelerine sahip olmaktır. İşyeri açma belgeleri açılacak olan bu yeni işletmenin resmi anlamda bir geçerlilik kazanması ve belirli bir statüye sahip olması açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. İş kuracak olan bireylerin kendi adlarına düzenlenecek olan işletme belgelerini hazırladıktan sonra ilgili kurumlara belgeleri ibraz etmeleri ile işyeri açmak için ilk adım atılmış olur.

İşyeri Açmak İçin Gerekli Belgeler
İşyeri Açmak İçin Gerekli Belgeler

İşyeri açma belgesinde eksiklik olan ya da belgeleri bulunmayan işyerleri resmi kayıtlarda yer almayacağı için kaçak işletme statüsünde değer görür. Kaçak işletmelerin ise bir takım cezai yükümlülükleri bulunmaktadır. Gerekli tespitlerin yapılması halinde iş yerlerine ve iş yeri sahiplerine işyerini kapatmaya varana kadar birtakım cezaların yansıtılması söz konusu olabilir.

İşyeri açmak için gerekli belgelerin hazır edildikten sonra, doğru yerlere teslimi de bu süreçte önemli olan bir diğer konudur. İş kuracak olan girişimciler işyeri açma belgeleri hazır olduktan sonra bu belgeleri kendilerinden istenen kurumlara doğru şekilde teslim ettikten sonra, açılış sürecinin kolay bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirler.

 

İşyeri Açmak İçin Hazırlanması Gereken Belgeler Nelerdir?

İlk defa bir işletme açmak isteyen girişimcilerin devlet kurumlarına iletmeleri gereken bir takım evrak ve belgeler bulunur.  Son düzenlenen Türk Ticaret Kanunu’na göre hazırlanacak olan belgeler ticari anlamda hizmet yürüten esnaflardan talep edilmektedir.

Ticari anlamda faaliyet gösterecek bir işyeri açmak için hazırlanması gereken belgeler nelerdir?

Yeni bir işyeri açmak isteyen bireylerin işyeri açmak için çok sayıda belgeye sahip olması ve bu belgeleri bağlı bulundukları ilçede hizmet yürüten vergi dairesine, belediyeye, ticaret odasına, esnaf ve sanatkârlar odasına iletmeleri gerekir.

 

Vergi Dairesine Verilmesi Gereken İşyeri Açma Belgeleri

İşletmeyi açacak olan kişi eğer hali hazırda bir gelir vergisi mükellefi ise vergi dairesine verilmesi gereken işyeri açma belgeleri şu şekildedir;

 • Noterde onaylatılmış ve noter kaşesine sahip imza örnekleri,
 • İşyeri muhasebecisi tarafından hazırlanan işyeri açma bildirimi belgesi,
 • İşyerinin adresini gösterir, muhtarlıktan onaylanmış ikametgâh belgesi,
 • İşyeri sahibine ait, “Aslı Gibidir” onayı bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart fotokopisi
 • İşyeri hizmetinin verileceği dükkâna ait kira kontratı ile tapu belgesi.

Gerekli belgelerin hazırlanmasından önceki aşamada, işyerinin açılmış ve faaliyet gösteriyor olması gerekir. İşletmeye ait gerekli olan evrakları vergi dairesine beyan eden iş yeri sahipleri faaliyet süresi boyunca maliye ile herhangi bir problem yaşamadan hizmetlerini sürdürebilir.

Eğer açılacak olan işletme basit usulde bir işletme olacak ise, bu durumda hazırlanması gereken işyeri açma belgeleri şu şekildedir;

 • Noterde onaylatılmış işyeri imza sirküleri,
 • İşletme sahibine ait T.C. nüfus cüzdanı örneği,
 • İşletme kurulduktan sonra hazırlanacak olan işe başlama bildirgesi,
 • Nüfus dairesinden ya da muhtardan alınmış olan işyerinin adresini gösterir ikametgâh belgesi

Servis aracı, kamyon sahipleri ve ticari plakaya sahip olan kişilerin işyeri açılış işlemlerinde vergi dairesine sunması gereken işyeri açma belgeleri şu şekildedir;

 • Kullanılan taşıta ait fatura,
 • İşyerinin açıldığını gösterir bildirim belgesi,
 • Nüfus müdürlüğünden ya da muhtarlıktan alınacak olan ikametgâh belgesi,
 • Noter onaylı T.C. kimlik fotokopisi

 

Belediyeye Verilmesi Gereken İşyeri Açma Belgeleri

Belediyeler, işyeri açacak olan kişilere, gerekli işletme ruhsatını ve çalışma belgelerini verebilmek için işletmenin faaliyet göstereceği alana uygun bir takım evrak talebinde bulunur.

Gayri sıhhi statüsüne sahip olan bir işyeri açmak isteyen kişiler tarafından açılış sırasında belediyelere verilmesi gereken işyeri açma belgeleri şu şekildedir;

 • İşletmenin açılacağı dükkânın kiralandığın gösterir kontrat ya da tapu belgesi,
 • İşletmeye ait vergi levhasının iki adet fotokopisi,
 • İşletmenin açılacağı mülk, bina statüsünde ise binanın imar durumunu gösterir belge,
 • İşletmeye ait olacak şekilde, yangın tüpleri ve dolu olduğunu gösterir belge,
 • İşletme sahibine ait T.C. kimlik fotokopisi,
 • Portör muayene belgesi,
 • İşletme eğer bina statüsünde yer alacak ise, binada ikamet eden diğer sakinlerin, işletmenin açılışına onay verdiklerini gösterir belge,
 • Bağlı bulunan esnaf odasından alınacak olan oda kayıt belgesi,
 • İşletme sahibine ait, işin yürütüleceği alana ilişkin ustalık belgesi,
 • Binada yer alacak olan işletmeler için yapının sağlamlık durumunu gösterir belge,
 • Eğer ki kurulacak olan işletme şirket statüsünde yer alacak ise, ticari sicil gazetesi, işletmeye ait imza sirküleri ve faaliyet belgesi.

Sıhhi müessese alanında hizmet verecek olan işletmeler için belediyeye verilmesi gereken işyeri açma belgeleri şunlardır;

 • Dükkânın tapu fotokopisi,
 • İşletmeye ait kira kontrat belgesi,
 • İşletmeye ait vergi levhasının iki adet fotokopisi,
 • İşletmenin açıldığı dükkânın imar durumunu gösterir belge,
 • İşletme sahibine ait T.C. kimlik fotokopisi,
 • Portör muayene belgesi,
 • İşletmeye ait kullanım durumu müsait yangın tüpleri ve dolum raporları,
 • Bağlı bulunulan esnaf odasından alınmış olan oda kayıt belgesi,
 • İşletme sahibine ait ustalık belgesi,
 • İşletmenin faaliyet göstereceği binanın yapı durumunu gösterir belge,
 • Açılacak olan işletme eğer şirket statüsünde ise ticari sicil gazetesi,
 • İşletme eğer bina konumunda ise binada oturan diğer sakinlerin onay durumunu gösterir belge,
 • İşletmenin faaliyet göstereceği alana ilişkin ustalık belgesi,

Açılacak olan işletmenin umuma açık bir müessese olması durumunda belediyeye verilecek olan işyeri açma belgeleri şunlardır;

 • İşletmenin hizmet vereceği yapıya ait kira kontratı ya da tapu fotokopisi,
 • İletme sahibinin T.C. kimlik fotokopisi,
 • İşletme vergi levhasının iki adet fotokopisi,
 • İşletmeye ait olan yangın tüplerinin kullanılabilir durumda ve dolu olduğunu gösterir belge,
 • Portör muayene belgesi,
 • Bağlı bulunulan esnaf odasına kayıt olunduğunu gösterir belge,
 • İşletme sahibinin, faaliyet göstereceği alanda usta olduğunu gösterir ustalık belgesi,
 • Eğer ki açılacak olan işletme şirket pozisyonunda yer alıyorsa; imza sirküleri, ticari sicil gazetesi ve faaliyet belgesi.

 

Ticaret Odasına Verilmesi Gereken İşyeri Açma Belgeleri

İşletme sahipleri tarafından işyeri açılışı esnasında ticaret odasına verilmesi gereken işyeri açma belgeleri şunlardır;

 • İşletmeye ait vergi levhası fotokopisi,
 • İki adet imza beyannamesi,
 • İşletmenin faaliyet göstereceği mekâna ait tapu fotokopisi veya kira kontratı,
 • İşletmenin çalışma esnasında tutacağı ticari defterin noterden onaylatılmış hali,
 • İşletme sahibinin nüfus kaydı örneği ve ikametgâh ilmühaberi,
 • Ticaret odası tarafından işletme sahibine verilen taahhütname ile birlikte yine odadan alınacak olan matbu dilekçe.

 

Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Verilmesi Gereken İşyeri Açma Belgeleri

İşyeri açtıktan sonra resmi olarak faaliyette olunması için işyeri sahipleri tarafından esnaf ve sanatkârlar odasına verilmesi gereken işyeri açma belgeleri şu şekildedir;

 • İşletme sahibine ait T.C. kimlik fotokopisi,
 • İşletmeye ait vergi levhasının fotokopisi,
 • İkamet edilecek olan meskene ilişkin ilmühaber belgesi,
 • Eğer toplu taşıma yapılacak bir araç söz konusu ise araçlara ait ruhsatların fotokopileri,
 • Harç bedeli ile birlikte sicil alan dekontları

 

İşyeri Açmak İçin Gerekli Olan İşyeri Ruhsatı Nasıl Alınır?

İşyeri açmak ve kendi işinin sahibi olmak isteyen kişilerin ilk yapması gereken işyeri açma belgeleri ve işyeri açma ruhsatına sahip olmaktır. İşyeri açma belgeleri hazırlandıktan sonra şirket açılışının ardından işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınabilir. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak isteyen işyeri sahipleri bağlı bulundukları zabıta amirliklerine bizzat başvuruda bulunduktan sonra, gerekli evrakları eksiksiz şekilde memurlara teslim ederek gerekli olan çalışma ruhsatına sahip olabilir.

Zabıta amirliği tarafından yapılacak olan ön incelemede, gerekli ruhsatın verilebilmesi için birtakım koşullara uymak mecburidir. Yapılacak olan incelemede iş yerinde aranacak hususlar şunlardır;

 • İşyerinin insan sağlığına uygun koşullara sahip olması,
 • İşyerinin çevre kirliliğine karşı elverişli imkanlar sahip olması,
 • İşyerinin yangın ve patlama durumlarına karşı koruyucu ekipmanlara sahip olması,
 • İşyerinde hem genel hem de işçi için gerekli olacak seviyede güvenlik önlemlerinin bulunması,
 • İşyerinin trafik ve karayolları düzenlemelerine aykırı koşullara sahip olmaması,
 • İşyerinin hem imar hem de kat mülkiyeti anlamında gerekli yasaya uygun kapsamlarda yer alması.

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak için gerekli belgeler ise şu şekildedir;

 • İşyeri sahibi tarafından hazırlanan Başvuru Formu,
 • İkametgâh Belgesi ve Kimlik Fotokopisi,
 • Yoklama Fişi ve Vergi Levhası,
 • Tapu Fotokopisi ya da Kira Kontratı,
 • Sicil Tasdiknamesi,
 • Satış Elemanı ya da Yetki Belgesi ile Ustalık Belgesi,
 • Vaziyet Planı,
 • Kullanıma hazır olduğunu gösterir belgeler eşliğinde yangın söndürme tüpü
 • İtfaiye Raporu (Gerekli durumlarda)
 • Karayolları Geçiş Yolu Belgesi,
 • Kanalizasyon Bağlantı İzni Belgesi.

 

Okuyunuz: En Yeni İş Fikirleri Listesi

 

İşyeri Açmaya Karar Verenler Ne Yapmalı?

Bir işletme açmak ve kendi işinin sahibi olmak hemen her insanın istediği bir durumdur. Eğer ki girişimci doğru yerde ve zamanda karar verirse ve de ne tür bir işletmeye sahip olacağını önceden bilirse, bu yolda kısa süre içerisinde hedeflediği başarılara sahip olabilir.

Yeni bir işletmeye sahip olmak isteyen girişimcilerin birçoğu hangi alanda hizmet yürüteceği konusunda kararsız kalır. Bu noktada belirli bir düzeyde fikir sahibi olabilmek adına girişimcilerin çevreyi gözden geçirmeleri ve hangi sektörlerin ne kadar kar getirdiğini araştırmaları gerekir. Bununla birlikte hangi sektörün ne kadar gidere sahip olacağı ve sektörün geleceğine ilişkin önemli bilgiler de kişilerin işletme açma aşamasına yardımcı olur.

İşyeri açmaya karar verenlerin işyeri açma belgeleri hazır olduktan sonra yapmaları gerekenler şunlardır;

 • İşyeri açılacak olan iş koluna dair derin bir araştırma yapılmalı ve piyasadaki işgücü gözden geçirilmelidir. Piyasada yapılacak olan genel bir analiz ile, pazarlama ve satış yönetiminde tercih edilen yöntemler, ürün yelpazeleri ve finansman bilgileri bu aşamada girişimcilere gerekli olacak önemli bilgiler arasında yer alır.
 • Açılması söz konusu olan işletmede devamlılık arzu eden bir girişimcinin her daim iş koluna yönelik yeni seminer ve eğitimlere katılması gerekir. Bu şekilde piyasadan geri kalmadan, her daim yenilikler ile hizmet vermek mümkün olur. Farklı topluluklardan iş koluna ait bilgi almak ve destek sağlamak, bakış açısını genişletmek ve her daim işletmeyi taze tutmak açısından önemlidir.
 • İşyeri açma belgeleri ile açılışı yapılan bir işletmenin, zaman kaybetmeden güvenliğinin sağlanması önemlidir. İşyeri sahipleri işyerlerinde birçok farklı açıdan güvence sağlamalı ve her dönemde işyerinin geleceğini garanti altına almalıdır.
 • İşyerinde devamlılığın arz etmesi ve her dönemde hedeflenen başarıya ulaşılabilmesi için işyerine finansman sağlanması gerekir. Bu durum özellikle küçük işletmeler için, büyüme yolunda son derece önemli olan bir adımdır. Bu konuda devlet teşviklerinden yararlanmak isteyen girişimciler gerekli başvuruyu sağladıktan sonra işletmelerini büyütmek adına gerekli maddi yardıma sahip olabilirler.
 • İşyeri açma belgeleri dışında kişilerin işyerlerinde ileri dönemlerde gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin bütün evrak ve izinlere sahip olmaları önemlidir. İşyeri açıldıktan sonra yürütülecek olan iş koluna bağlı olan bütün izinleri alan ve belgeleri tamamlayan işyeri sahipleri işyerlerinde engelsiz bir çalışma veya hizmet ortamı yaratabilir.
Scroll to Top