İspanya Ekonomisi Nasıl? İspanya’da Asgari Ücret 2022

İspanya Ekonomisi - İspanya Asgari Ücret

İspanya, resmi adı İspanya Krallığı olan bir Güneybatı Avrupa ülkesidir. İspanya’nın komşuları arasında Portekiz, Fransa, Andorra ve Fas bulunmaktadır. Ülkenin resmi dili İspanyolcadır.  Ülkede yaygın olarak kullanılan diğer diller ise sırasıyla; Katalanca, Galiçyaca ve Baskça’dır. Ülkenin büyük bir çoğunluğu yaklaşık %70’i Hristiyan, %25’’i ateist %3’ü diğer ve geriye kalan %2 ‘si hangi dine mensup olduğu bilinmiyor. İspanya ekonomisi, Avrupa’nın en büyük beşinci ekonomisidir.

İspanya Ekonomisi - İspanya Asgari Ücret
İspanya Ekonomisi – İspanya Asgari Ücret

İspanya’da bulunduğu coğrafi konum ve yer şekillerinin etkisiyle birden fazla iklim tipi görülür. Ülke genel olarak Akdeniz iklimine sahip olduğu bilinse de bu yaygın bir yanlıştır. Ülkenin kuzey kıyılarında okyanus iklimi, iç kesimlerde karasal iklim ve Akdeniz’e kıyısı olan kesimlerde Akdeniz iklimi görülür. Ülkenin Akdeniz’e kıyısı olması sebebiyle İspanya’nın Avrupa’nın ve dünyanın en büyük turizm şehirlerinden bir tanesi sayılmaktadır. İspanya’nın başarısı yalnızca turizm sektöründe olmamakla beraber özellikle otomotiv sektöründe dünyanın en başarılı ülkelerinden biridir.

İspanya ekonomisi, İspanya’nın bir değil birden fazla sektörde oldukça başarılı olmasına bağlı olabilir diyebiliriz. Peki, İspanya ekonomisi neden bu kadar başarılıdır? Hangi sektörler ülke ekonomisinin bu denli büyümesinde katkı oluşturmuştur? Bu yazımızda sizler için İspanya ekonomisinin nasıl olduğu ve nasıl geliştiği, İspanya’da yaşam şartları nasıldır, İspanya’da kişi başına düşen milli gelir nedir gibi İspanya ekonomisi ve ülkenin refah seviyesi hakkında detaylı olarak bilgi verdik.

 

İspanya Ekonomisi Nasıldır?

İspanya Ekonomisi Avrupa ülkeleri arasında en güçlü 5. ekonomidir. Dünyadaki en güçlü ekonomiler arasında ise İspanya ekonomisi 14. sıradadır. Dünya Ekonomi Forumu’nun oluşturmuş olduğu 2019 Küresel Rekabet Endeksi Formu raporunda yer alan verilere göre İspanya ekonomisi bu listede 75,3 puan alarak 23. sırada yerini almıştır.

Açıklanan bu verilere bakılarak İspanya ekonomisinin dünyada ve Avrupa’da en güçlü ekonomiler arasında yer aldığını söylemek mümkündür. İspanya ekonomisi kapitalist karma sisteme sahiptir. Ekonomi politikası merkezi ekonomik planlama ile serbest piyasanın birlikte kullanıldığı bir politikayı kapsar. İspanya ekonomisinin bu denli güçlü ve gelişmiş olması temelde hizmet sektörüne bağlıdır. Ülke ekonomisinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yani GSYH’nin h’ ini hizmet sektörü oluşturur. Bu oran diğer sektörlere kıyasla GSYH’nin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Peki, hizmet sektörü hangi alanları içermektedir?

Hizmet sektörü temelinde insana hizmet etmek için kurulan bir sektördür. Buradan anlamamız gereken hizmet sektörünün topluma ve toplumun ihtiyaçlarına karşılık veren bir sektör olduğudur. Bu sektördeki mesleklere örnek vermek gerekirse; doktor, itfaiyeci, aşçı, öğretmen, temizlik personeli ve avukat gibi benzeri meslekler sayılabilir. Gayri Safi Yurtiçi Hasılasında hizmet sektöründen sonra en çok payı bulunan sektör sanayi sektörüdür. İspanya ekonomisinin temelini oluşturan bu iki unsur da ülkenin kalkınmasında büyük rol oynamıştır. Buradaki toplumun refah seviyesi oldukça ileri bir boyuttadır. The Economist’e göre İspanya yaşam kalitesi bakımından dünyada 10.  en kaliteli yaşama sahip ülkedir. Kişi başı milli gelir sıralamasında 30. sırada yer alarak, İspanya halkının satın alma gücünün yüksek olduğunu görmekteyiz. Peki, İspanya ekonomisi her zaman bu kadar başarılı mıydı?

İspanya ekonomisi 2007 ve 2013 yılları arasında oldukça zorlu zamanlar yaşamıştır. Bu yıllar arasında ülke ekonomisinin ciddi bir ticaret açığı oluşmuştur. Ülkedeki ithalat ve ihracat dengesi bozulmuştur. İşsizlik oranları ciddi manada artmış ve halk zorlu bir süreç yaşamıştır. Bu kötü giden ekonomik süreç 2014 yılına kadar sürmüştür. 2014 ve 2015 yılları arasında ülkenin gelişen ekonomisi eşliğinde kaybedilen GSYH’nin ’i geri kazanılmıştır. İspanya 2015 yılında ticaret açığını tamamen kapatarak rekor bir büyüme sağlamıştır. 2015 yılında %3,2 büyüyen İspanya ekonomisi, o yıl Avrupa Birliğindeki ülkelerin büyüme oranları arasındaki en yüksek oran olarak tarihi bir rekor kırdır. 2013 yılında İspanya’daki işsizlik oranı 2017 yılında oldukça azalarak ülke ekonomisinin daha da gelişmesini sağladı.

İspanya önemli bir ticaret ülkesi olup, Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü’ne üyedir. Başlıca ticaret ortakları arasında; Fransa, Almanya, Çin, İtalya, Portekiz, İngiltere, ABD ve Hollanda bulunmaktadır. Önemli bir ihracat ülkesi olan İspanya 50,3 milyar dolar gelirle ihracatını yaptığı en önemli sektörün otomotiv sektörü olduğunu söyleyebiliriz. İhracat ülke ekonomisi için oldukça önemli bir unsurdur. İspanya ihracat politikaları bu sebeple gelişmiştir. İspanya’nın en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla;

 • Fransa (48,19 milyar dolar)
 • Almanya (33,81 milyar dolar)
 • İtalya (23,41 milyar dolar)
 • Portekiz (22,63 milyar dolar)
 • İngiltere (18,75 milyar dolar)
 • ABD (13,96 milyar dolar)
 • Hollanda (10,38 milyar dolar)
 • Çin (9,34 milyar dolar)
 • Fas (8,44 milyar dolar)
 • Belçika (8,30 milyar dolar)
 • Polonya (6,85 milyar dolar)
 • İsviçre (5,85 milyar dolar)
 • Türkiye (4,87 milyar dolar)

 

İspanya devletinin en çok ihracatını yaptığı ürünler ise;

 • Araba
 • Rafine petrol
 • Araç parçaları
 • İlaçlar
 • Kamyon
 • Domuz eti
 • Uçak, helikopter, uzay aracı
 • Örgüsüz kadın kıyafeti
 • Turunçgiller
 • Zeytinyağı
 • Kadın Hazır Giyim Ürünleri

 

İspanya’nın yapmış olduğu ihracatın büyük çoğunlukla şu sektörlerden oluştuğunu söyleyebiliriz.

 • Otomotiv Sektörü
 • Enerji Sektörü
 • İlaç Sektörü
 • Tarım Sektörü
 • Hazır Giyim Sektörü

 

İspanya Otomotiv Sektörü

OICA ‘nın hazırlamış olduğu rapora göre 2016 yılında İspanya 2.886.000 bin motorlu taşıt en fazla motorlu taşıt üreten ülkedir. Dünyaca bilinen 13 araba markasının fabrikaları İspanya’da bulunmaktadır. Ülke içinde üretilen otomobillerin %82’’si yurtdışına satılmaktadır. İspanya’daki otomobil fiyatları 20.000-40.000€ dur.

İspanya İnşaat Sektörü

İspanya alt yapı özellikleri bakımından dünyanın en iyi ülkesidir. Tam da bu sebeple ülkedeki inşaat sektörü çok gelişmiş durumdadır. Son beş yılda inşaat sektörü büyüme oranı %3,7 ye ulaşmıştır.

İspanya Tarım Sektörü

İspanya önemli bir tarım ülkesi olması sebebiyle İspanya ekonomisi için önemli bir sektördür. Hollanda’da sonra en fazla tarım arazisine sahip Avrupa ülkesidir .GSYH’in %3 ünü tarım sektörü oluşturmaktadır. Dünyanın en büyük zeytin yağı üretici olan İspanya, turunçgil yetiştiriciliğinde ise Avrupa ülkeleri arasında birincidir.

İspanya Hazır Giyim Sektörü

İspanya ekonomisi hazır giyim sektöründe 2016 yılına kadar düşüş yaşamasa da 2016 yılında %7 oranında bir artış sağlayarak gelişmeye devam etmiştir.

İlaç Sektörü

İlaç sektörü ülkedeki en gelişmiş sektörlerden biridir. İlaç sektöründe çalışan insan sayısı bakımından ülkedeki en çok iş kolunu oluşturan sektördür. İspanya ilaç üretiminde Avrupa 5. olurken, ilaç satışında Avrupa 4.sü dür. Bir ihracat ülkesi olmaması sebebiyle bu sonuçlar gayet doğaldır. 2019 yılında 22 milyar € gelirle ilaç sektörü ülke ekonomisine çok büyük bir katkıda bulunmuştur. Gelişmiş ilaç sektörüne paralel olarak ülkedeki sağlık hizmetlerin de oldukça gelişmiş bir düzeydedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınlamış olduğu listeye göre sağlık hizmetleri açısından dünyada 7. sıradadır.

İspanya Turizm Sektörü

İspanya çok önemli bir turizm ülkesidir. Bu sebeple de dünyanın en rekabetçi turizmi seçilmiştir. Dünyadaki en çok yabancı turist ziyareti alan 2. ülkedir. Açıklanan verilere göre 2019 yılında 83,7 milyon yabancı turist ülkeyi ziyaret etmiştir. Turizmden elde edilen gelirler GSYH’nin ’ini oluşturur.

İspanya Maden Sektörü

İspanya toprakları jeolojik yapıları sebebiyle çok çeşitli maden rezervlerine ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle altın ve alçı taşı üretiminde oldukça zengin bir rezerve sahiptir.  İspanya mineral ve doğal kaynakları ile Avrupa’nın en gelişmiş ülkesidir.

İspanya ekonomisi genel olarak dünya ve Avrupa çapında en güçlü ekonomiler ara arasında yer almaktadır. Bu güçlü ekonomiyi doğru ekonomi politikalarına borçlu oldukları söylenebilir. Özellikle otomotiv sektöründe sağlamış oldukları başarı ülke ekonomisine   oldukça büyük bir katkı sağlamaktadır. Bununla beraber dış ülkelerle barışçıl politika izlemeleri sebebiyle pazarlarda kolayca yer alabilmektedirler.

 

İspanya İşçi Maaşları

Dünya ülkeleri ve Avrupa ülkeleri arasında en güçlü ekonomiler arasında gösterilen İspanya ekonomisi, ülkede yüksek refah düzeyi ve yaşam kalitesi ile her yıl binlerce göç almaktadır. Buraya göç eden insanların göç etmeden önce akıllarındaki en önemli soru bu ülkede rahat bir şekilde yaşayıp yaşayamayacağına ilişkindir. Ülke ekonomisinin oldukça gelişmiş olduğunu söyledik peki, İspanya’da yaşayan bir işçinin maaşı ne kadar?

İspanya’da yaşayan bir işçi son açıklanan rakamlara göre minimum 1108€ almakta olup bu rakam İspanya’da yaşamak için oldukça yeterli bir rakamdır. İspanya’daki meslek gruplarına göre bu rakam farklı oranlarda artmaktadır. İspanya halkının alım gücü oldukça yüksek olduğundan belirlenen bu maaşla geçinmek mümkündür.

 

İspanya Asgari Ücret Rakamları

İspanya ekonomik olarak güçlü bir ülke olduğundan ülkede uygulanan asgari ücret oldukça merak edilen bir konudur. Peki İspanya asgari ücret rakamları nelerdir? İspanya çalışma bakanının şubat ayında yapmış   olduğu son açıklamaya göre asgari ücrete zam geleceğini kesinleşti. Yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın asgari ücret rakamına %3,6 zam yapılacak. Yapılan zamlarla birlikte İspanya’daki 2022 yılı asgari ücreti 1167€ olarak belirlendi. İspanya’nın yaşam koşulları bakımından ucuz bir ülke olduğu dikkate alınırsa bu rakamın İspanya halkı için çok sevindirici bir rakam olduğu söylenebilir. Açıklanan bu asgari ücret rakamı İspanya’da yaşamak isteyenler için oldukça yeterli bir miktardır.

Okuyunuz: İspanya’da iş Kurmak

 

İspanya Market Fiyatları

İspanya market fiyatlarının ne kadar olduğuna geçmeden önce, ülkede geçerli olan asgari ücretin birim bazında Türkiye’den kat ve kat iyi olduğunu söylemek mümkündür. Şöyle ki kur farkı hesap edilmeksizin bir ürün üzerinden örnek vermek gerekirse İspanya’daki gıda marketlerindeki bir litre sütün fiyatı 0.79 € dur. Yani bu rakam 1 birime bile karşılık gelmemektedir. Aynı sütün Türkiye’deki market raflarındaki fiyatı 20 TL’dir. Bu rakam 20 birime denk gelmektedir. Toparlayacak olursak İspanya’daki bir kişi 1 litre süt için 1 birim bile ödemezken Türkiye’de bu 20 birime karşılık gelmektedir. İspanya’daki market fiyatlarına birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Popüler sarı peynir (1 kg): (9.60 EURO)
 • Bilinen bir markadan bir şişe bira: (1.50 EUR)
 • Bir sosis veya et (1 kg): (13 EUR)
 • Orta sınıf şarap (bir şişe): (5.00 EUR)

 

İspanya’da market fiyatları kur farkı hesap edilmez ve alım gücüne bakılarak yorumlanırsa oldukça uygun olduğunu söylemek mümkündür. Ülkenin asgari ücretine ve market fiyatlarına bakacak olursak yeni belirlenen asgari ücrete göre market alışverişinin çok ucuz olduğunu söyleyebiliriz.

 

İspanya Halkı Alım Gücü

İspanya gerek ekonomik gücü gerekse ülkede uygulanan asgari ücret baz alınarak halkın alım gücünün oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Kişi başına düşen milli gelir sıralamasında Uluslararası Para Fonu’nun (2020) yapmış olduğu listeye göre İspanya 34. Sırada yer almaktadır. Aynı listede Türkiye 48. sıradadır. Bu sıralama bize İspanya halkının alım gücü bakımından birçok ülkeden ve Türkiye’de yaşayan halktan daha güçlü olduğunu göstermektedir. 

 

İspanya Ekonomisi Nasıl Gelişti?

2000‘lerde yaşanan ekonomik ve finansal krizle birlikte İspanya halkının % ‘inden fazlası işsiz kalarak İspanya ekonomisine oldukça ağır bir darbe oluşturdu. Ekonomik anlamda oldukça olumsuz etkilenen İspanya bu olumsuz etkileri ancak 2013’te yenmeyi başardı. Peki İspanya 2013’te nasıl bir yol izledi? İspanya Ekonomisi nasıl gelişti? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık.

Ülkedeki çeşitli sektörlerde yapılan ihracatlarını artırılması yönündeki devlet ekonomi politikası son hızla uygulanmaya başlandı. Ülkenin yaşamış olduğu ekonomik kriz ve dış ticaret açığı sadece 2 yılda neredeyse tamamı kapatılarak ekonomide büyük bir gelişme ve büyüme yaşandı. Ülke ekonomisinin gelişmesindeki en önemli unsur ticarete verilen önemin arttırılması ve dış ülkelerle ticaret politikalarının geliştirilmesidir.

 

İspanya’da Yaşam Şartları

İspanya yaşam şartları bakımından Avrupa’da diğer ülkelere göre oldukça ucuz bir ülkedir. Yaşam şartlarının bu denli uygun olması sizleri yanıltmasın. Ülkenin yaşam şartları Avrupa standartlarındadır. Yaşam kalitesi bakımından dünyanın en iyi 10. ülkesi konumundadır. Ülke içindeki yaşam şartlarının bu kadar iyi olmasının sebebi elbette ki ülkenin gelişmiş ekonomisidir.

 

İspanya’da Ne İş Yapılır?

İspanya’da bir çok gelişmiş sektör ve iş kolu bulunmaktadır. Bunlardan başlıca olanları; İlaç sanayi , otomotiv sanayi ,kimya sanayi ,gıda sanayi  , mühendisli dalları ( en  çok makina , otomotiv ve endüstri  mühendisliği alanları ) ve turizm sektörüdür.

Bu alanlarda çalışacak elemanlara her zaman ihtiyaç  olduğu söylenebilir. Çünkü ülke ekonomisi saymış  olduğumuz bu sektörler doğrudan bağlantılı olup her geçen gün artan bir büyüme oranına sahiptir. İspanya’da çalışmak için İngilizcenizin iyi bir düzeyde olması gerekmektedir.

İspanya’da işçi kanunlarının işçiyi koruma amaçlı olması ve işçi haklarını göz ardı etmemesi sebebiyle birçok  insan İspanya çalışmak için gitmek istiyor. Bu kanunlara bazı örnekler vermek gerekirse, haftalık çalışma saati işçi kanununa göre 40 saat olarak belirlenmiş  olup bu belirlenen saatin üstüne çıkılmasına müsade edilmemektedir. Haftalık çalışma saati Türkiye’de de  aynı olsa da bu durumun yeterli kontrol edilmemesi veya mahkemelerin hızlı sonuç vermemesi nedeniyle birçok özel sektör çalışanı haftalık 40 saatten çok daha fazla çalışmaktadır. İspanyol hükümeti uygulamakta oldukları işçi kanunu istisnasız ve çok titiz bir şekilde uygulamaya devam etmektedirler. Bu sebeple her yıl binlerce göç alan ispanya çalışmak  için ideal Avrupa ülkelerinden biri olma  konumundadır.

Okuyunuz: İspanya’ya Nasıl Gidilir

 

İspanya’ya Gitmek İstiyorum Diyenlere Öneriler

İspanya en gelişmiş Avrupa ülkelerinden biridir.  İspanya bu gelişmişliği hem ekonomik anlamda hem de refah düzeyi anlamında yakalamayı başarmıştır. Bu sebeple İspanya her yıl binlerce göç almaya devam etmektedir. Birçok kişi nereden başlayacağını bilmemektedir. Sizler için en popüler sektörleri yukarıda anlattık. Bu sektörlerden birinin çalışma avantajını sizin için açıkladık. Henüz gitmemiş olan kişiler için birkaç öneride bulunmak istedik.

 • Öncelikle İspanya’da çalışmak istiyorsanız dil bilginizin yeterli olması gerekmektedir. Birçok şirket ve sektör yabancı çalışanlarında İngilizce bilmelerini istemektedir. Bunu Türkiye’de, bir çok dil kursu aracılığı ile sağlayabilirsiniz.
 • İspanya’da çalışabilmeniz için çalışma vizesi almanız gerekmektedir.
 • Çalışma vizesi aldıktan sonra yabancılar için kimlik başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Bu işlem için Türkiye’deki danışmanlık şirketlerin yardım alabilirsiniz.
 • Sigorta sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Bu son derece önemli bir adımdır. İlerde herhangi bir problem yaşamamak için lütfen bu işlemi geciktirmeyiniz.
 • İspanya’nın bir turizm şehri olduğunu söylemiştik. İspanya’da turizm sektöründe çalışarak elde edeceğiniz bahşişler sebebiyle size verilen asgari ücret yada maaşınızın çok daha fazlasını kazanmanız mümkün. Alacağınız bahşişler Euro olacağından oldukça iyi bir gelir elde etmeniz olasıdır.
Scroll to Top