Hollanda Ekonomisi Nasıl? Hollanda Asgari Ücret 2022

Hollanda Ekonomisi - Hollanda Asgari Ücret

Hollanda kuzey Avrupa’da bulunan Almanya ve Belçika ile kara komşusu olan bir ülkedir. Ülkenin iklimi ve bulunduğu konum sebebiyle ülke aynı zaman da kanal ülkesi olarak da isimlendirilir. Ülkenin en önemli şehri Amsterdam’dır. Bu şehir Turistik açıdan oldukça rağbet gören bir şehirdir. Avrupa’nın en büyük havalimanı bu şehirde bulunur. Batı Avrupa’nın merkezi sayılan Hollanda krallığı gerek eğitim seviyesi gerek refah düzeyi ile son zamanlarda en çok merak edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Hollanda bulunduğu coğrafya itibariyle stratejik bir konuma sahiptir. Yüz ölçümü Konya’dan sadece 3000 km fazla olan ve nüfusu yalnızca 17 milyon olan bu ülke oldukça güçlü bir ekonomiye sahiptir. Hollanda ekonomisi birçok kişi tarafından merak edilen bir unsurdur. Hollanda’nın bulunduğu bu stratejik konum ülkeyi yüzyıllardır kullanılan bir ticaret şehri haline getirmiştir. Ticaret yapan her ülke gibi Hollanda’nın da ekonomisi ciddi anlamda gelişmiş bir ekonomidir.

Hollanda Ekonomisi - Hollanda Asgari Ücret
Hollanda Ekonomisi – Hollanda Asgari Ücret

Hollanda birçok konuda Avrupa’da ve dünyada en gelişmiş ülkeler arasında gösterilen bir ülkedir. Ülkelerin gelişmişliği ve ekonomileri arasında paralel bir ilişki bulunur. Ekonomisi güçlü olan devletler kendilerini birçok alanda geliştirerek refah seviyelerini yükseltirler. Bugün Hollanda ekonomisi en iyi ülke ekonomileri arasında gösterilmektedir. Bunun birçok sebebi vardır. Peki, bu sebepler nelerdir? Hollanda nasıl bu kadar gelişmiş bir ekonomiye sahiptir? Yazımızın devamında sizler için bunu detaylı bir şekilde anlattık.

 

Hollanda Ekonomisi Nasıl?

Hollanda ekonomisi yapılan araştırmalar ile uzmanlar tarafından dünyanın 5. en rekabetçi ekonomisi seçilmiştir. Buradan anlayacağımız üzere Hollanda ekonomisi bir değil birden fazla alanda kendini göstererek diğer ülkelerle ciddi oranda rekabet edebilen bir yapıya sahip. Hollanda’nın bu denli güçlü bir ekonomiye sahip olmasında en temel unsur hiç şüphesiz dış ticaretteki başarısıdır. Az nüfuslu ve küçük bir ülke olan Hollanda’nın bir ticaret şehri haline gelmesinde ülkenin izlemiş olduğu ekonomi politikaları büyük bir rol oynamıştır. Hollanda coğrafi özellikleri sebebiyle, uluslararası dışa açık bir ekonomi anlayışını benimsemiştir. Peki, bu ne anlama gelmektedir? Hollanda komşu ülkeleri ve diğer dünya ülkeleri ile çok güçlü bir şekilde ticaret yapan bir ülkedir. Özellikle de Almanya ülkenin ticaret anlamında gözbebeği konumundadır. Ülkenin ithalat ve ihracat verilerine baktığımızda hem ithalat hem ihracat en fazla Almanya ile yapılmıştır.

Hollanda üretimde hammadde ve yarı işlenmiş madde bakımından fakir bir ülkedir. Bu sebeple en çok ithal ettiği ürünler arasında hammadde ve yarı işlenmiş maddeler yer alır. Hammadde kıtlığı olmasına rağmen ülkedeki üretim seviyesi ve buna bağlı olarak da işlenmiş malzeme ihracatı çok gelişmiştir. Bunun sebebi sanayideki gelişmişlik düzeyidir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse: Türkiye ham madde açısından oldukça zengin bir ülke konumundadır fakat ülkemizin dış ticaret açığı bulunmaktadır. Dış ticaret açığı, ithalatın ihracattan fazla olduğu durumlarda ortaya çıkan ve ekonomiyi oldukça kötü etkilen bir durumdur. Ülkemizde bulunan bor maden rezervleri dünyanın %74’ ünü kapsamaktadır. Buna karşılık boru işlenmiş ürün olarak değil de hammadde olarak ihracat ettiğimiz için ekonomiye büyük bir katkı sağlamamaktayız. Bunun sebebi sanayide kullandığımız teknolojinin Avrupa’nın çok geride oluşudur. Hollanda ise bunun tam tersini yaparak ekonomilerini günden güne daha iyi bir seviyeye taşımışlardır.

Hollanda sanayide son derece yüksek bir teknoloji kullanmaktadır. Buna bağlı olarak üretilen malzemeler son derece kalitelidir. Üretilen ürünlerin kaliteli oluşu ihraç edilmelerinde en önemli etmendir. Ülke nüfusunun %40 ‘ı sanayi sektöründe hizmet vermektedir. Bu rakam ülkenin saniyeye ne denli önem verdiğini açıkça göstermektedir. Oldukça gelişmiş bir ticaret şehri olan Hollanda sadece sanayi kollarında değil tarım ve hayvancılıkta da dünyada adını duyurmuş bir ülkedir. Ülke iklim ve toprak yapısı sebebiyle tarım ve hayvancılık ülkesidir. Öyle ki ülke topraklarının %63’ü tarım ve hayvancılığa ayrılmıştır. Ülke toprağının %30 ‘dan fazlası tarım arazisidir. Ülkede yapılan hayvancılık daha çok besi ahır şeklindedir. Yani çok sığır yetiştiriciliği yapılmaktadır. Büyükbaş hayvancılıkta elde edilen et ve süt ürünlerinin oranı küçükbaş hayvancılığa göre çok fazladır. Hollanda bu sebeple et ve süt ürünlerinin de ihracatını yapabilmektedir. Ülkemizde daha çok küçükbaş hayvancılık yaygın olmakla birlikte ülke ekonomisine daha çok katkıda bulunulması için besi ahır hayvancılığı konusunda iyileştirme çalışmaları gündemdedir.

Dünya tarım ihracatında lider ülkeler arasında kalan Hollanda kötü iklim koşulları ile bunu nasıl başardı? Bunun en büyük beklide tek sebebi ülkedeki tarım sektöründe makineleşmenin çok yüksek olmasıdır. Tarımda çalışan nüfus ülke nüfusunun yalnızca %2 sini oluşturur. Tarımda insan gücüne ihtiyaç yok denecek kadar azdır. Tarımda makineleşmenin diğer bir avantajı ise iklim koşullarına bağlı olmayan tarımın yapılabilmesidir. Dünyanın en gelişmiş seraları Hollanda da bulunur. Bu denli gelişmiş seraların kurulması ebetteki Hollanda ekonomisi gölgesinde gelişen teknolojidir.

Hollanda ekonomisi gücünü dış ticaretten alır diyebiliriz. Yayınlanan verilere göre Hollanda ekonomisinin % 50’sinden fazlasını dış ticaret oluşturmaktadır. Karşımıza çıkan bu orana bakarak Hollanda için ticaret şehri denilmesinde çok büyük bir haklılık payı olduğunu görebiliriz. Öyle ki 2005’ e kadar dünyanın en büyük limanı olan Rotterdam Limanı Hollanda’da bulunmaktaydı. Şu an içinse dünyanın en büyük limanı Çin Şanghay Limanıdır. Hollanda’nın ihraç ettiği ürünler arasında başlıca olanları; makine ve ulaşım ekipmanları, tekstil, demir- çelik ve diğer metal malzemeler, kâğıttır. Ayrıca büyük oranda da gıda, içecek, tütün ürünleri, yakıt çeşitleri ve hammaddeleri ihraç etmektedir. Tüm bunların yanında Hollanda Enerji sektöründe de kendini göstermektedir.

Hollanda da bulunan doğalgaz rezervi Avrupa’nın en yük doğalgaz rezervidir. Groningen kasabasında bulunan bu doğalgaz rezervi ülke için çok büyük bir öneme sahiptir. Hollanda rezervlerden çıkarılan doğalgazın yarısından çoğunu ihraç etmektedir. Hollanda doğalgaz üreticiliğinde; Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Norveç’ten sonra 5. Büyük doğalgaz üreticisidir. Son zamanlarda çıkan haberlere göre rezervlerdeki doğalgaz çıkarılırken çevrede oluşan depremler sebebiyle halkın bu konuda tepkili olduğu ve daha az doğalgaz üretilmesini talep ettiğidir. Fakat Hollanda hükümeti tüm bu olanlara rağmen 2022 yılında geçen yıla doğalgaz üretimini iki katına çıkaracaklarını açıklamıştır. Son gelişmeler göz önüne alındığında, Rusya’nın Ukrayna ile olan savaşı sebebiyle Avrupa’daki doğal gaza çok büyük oranda zam yapması, Hollanda da bulunan bu Groningen rezervinin öneminin bir kez daha anlaşılmasına yol açmıştır.

Hollanda ekonomisinin bu denli güçlü olmasında etkili olan bir diğer faktör ise, çok uluslu büyük şirketlerin merkez olarak Hollanda da kurulmasıdır. Çok uluslu bu büyük şirketlerin merkez olarak Hollanda’yı seçmelerinde en önemli sebep uygulanan vergi sisteminin diğer ülkelere göre şirketlerin için çok daha cazip oluşudur. Yapılan araştırma göre çeşitli kriterler göz önüne alınarak açıklanan sonuçta, Hollanda dünyanın en cazip iş bölgesi seçilmiştir. Bu sebeple de yabancı yatırımcıların bu ülkeye çok büyük yatırımlar yapmak istemesi çok doğal bir sonuçtur. Sonuç olarak ülke ekonomisi ticarete dayalı dışa açık politikayla birlikte şu an dünyanın en iyi ekonomileri arasında yerini almıştır.

Avrupa turizm sektöründe de güçlü bir konumdadır. Ülkenin en önemli şehri haline gelen Amsterdam, dünyanın en çok ziyaretçi alan 5. Şehridir. Bu durum ülke ekonomisi için oldukça değerli bir faktördür. Avrupa’nın en güvenilir ülkesi konumunda olması da bu kadar ziyaretçinin gelmesinde en önemli faktörlerden biri sayılır diyebiliriz. Hollanda ekonomisinin bu denli güçlü oluşu ülkedeki refah seviyesine de yansımıştır. Kişi başına düşen milli gelir yaklaşık 43.000 civarındadır. Bu rakam Türkiye ile kıyaslandığımda, Türkiye’deki kişi başı milli gelirin tam 4 katıdır. Yüksek standartları ve yaşam koşuları ile Hollanda en yaşanabilir Avrupa ülkelerinden bir olarak gösterilir.

 

Hollanda İşçi Maaşları

Hollanda gelişmiş teknoloji ile sanayi sektöründe oldukça iddialı bir ülkedir. Ülke nüfusunun neredeyse yarısı sanayi sektöründe çalışmaktadır. Fakat yüksek üretim hacmine rağmen ülke nüfusu yeterli olmamaktadır. Bu sebeple sanayi sektöründe çalıştırılmak üzere işçi alımı çok sık yapılmaktadır. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden Hollanda’ya işçi göçü yaşanmaktadır. Hollanda’daki refah seviyesinin çok yüksek oluşu, ülkeye yapılan işçi göçünün artmasında büyük rol oynayan bir faktördür. Peki, Hollanda işçi maaşları ne kadardır?

Hollanda ekonomisi gelişmiş olması sebebiyle işçi maaşları Türkiye ye göre oldukça yüksektir. Hollanda’daki fabrika işçilerinin maaşları yaklaşık olarak 2.200 € – 3.300 € arasındadır. Bu değer; ülkedeki alım gücünün fazla olması dikkate alındığında, Türkiye’de çalışan bir fabrika işçisine göre çok yüksek standartlarda yaşama imkânı verir.

 

Hollanda Asgari Ücret Rakamları

Hollanda’daki asgari ücret rakamları Türkiye’den farklı olarak yılda iki kez farklı tarihlerde belirleniyor. Bu tarihler 1 Ocak ve 1 Temmuz dur. 2022 Ocak ayında yapılan bütçe toplantısına göre, 21 yaş üzeri için belirlenen asgari ücret 1.725 €, 15 yaş üzerinde olan 21 yaşının altındakiler için belirlenen asgari ücret ise 1.380 € olarak yayınlandı. Ayrıca 15 yaşında olan çalışanlar için belirlenen asgari ücret 517,50 € olarak açıklandı. Temmuz ayında yeniden belirlenecek olan asgari ücretler Hollanda halkı ve Hollanda’ya çalışmak için gitmek isteyen kişiler arasında merak konusu oldu.

 

Hollanda Market Fiyatları

Hollanda ekonomisi güçlü ekonomiler arsında gösterilen bir ülkedir. Açıklanan asgari ücretler ile birlikte Hollanda bu ücretlerle geçinmenin mümkün olup olmadığı merak konusudur. Hollanda alım gücü yüksek bir ülke olması sebebiyle ülkenin market fiyatları Türkiye’deki alım gücüne kıyasla çok daha ucuzdur. Güncel fiyatlardan örnek vermek gerekirse Türkiye’de 12li yumurta kolisinin fiyatı 30 Türk lirasını bulurken Hollanda da sadece 1.80 € dur. Ülkelerde market fiyatları ebetteki ülkenin para birimi göz önünde bulunarak hesaplanmalıdır. Türkiye’de aynı yumurta 30 birime alınabiliyorken, Hollanda da bu yumurtayı 2 birim para bile ödemeden satın alabilirsiniz.

Ülkemizde fırlayan beyaz et ve kırmızı et fiyatlarına nazaran Hollanda da et çok ucuzdur. Elbette bunun sebebi Hollanda’nın hayvancılık sektöründe en çok üretim yapan ülkelerden biri olmasıdır. Hollanda da 1 kilo tavuğun fiyatı 1,8 € dur. Türkiye de ise bir kilo yapılan zamlarla 21 Türk lirasına ulaşmıştır. Hollanda’daki diğer belli başlı market ürünlerinin fiyatı ise şöyledir;

l Bir litre süt= 1.25€

l Bir kilo elma= 3.40€

l Bir kilo marul= 1.25€

l 1 Kilo soğan= 1.10€

l 1 Kilo patates= 1.05€

l 1 Kilogram domates= 2.05€

l 1 Kg muz= 1,5€

l Bir kilo peynir= 5.95€

l Bira= Yerli bira: 1.85€,

 

Hollanda Halkı Alım Gücü

Hollanda gelişmiş ekonomisi ve yüksek yaşam kalitesi ile dünyanın birçok ülkesine göre alım gücü oldukça yüksek bir ülkedir. Çeşitli kurumların yapmış olduğu, ülkelerin alım güçlerini gösteren listelerde Hollanda’nın alım gücünü sizin için açıkladık. Bu sırlamaları yapan kurumlar sırasıyla Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve CIA’dir.

Uluslararası Para Fonu (2020 tahmini)

Uluslararası Para Fonu’nun yapmış olduğu halkın alım gücünü gösteren sıralamaya göre Hollanda 11. Sırada yer alırken Türkiye bu listede 48. Sırada yer almaktadır.

Dünya Bankası (2018)

Dünya Bankası’nın 2018’ de açıklamış olduğu listeye göre Hollanda Halkının alım gücü dünya sıralamasına 13. Sıradan girerekken Türkiye’deki halkın alım gücü dünya sıralamasında 51. Sıradadır.

CIA (1993–2017)

CIA’nin yapmış olduğu alım gücü sıralamasında Hollanda 15. sırada yer almaktadır. Aynı listede Türkiye ise 54. Sırada yer almaktadır.

Tüm bu bilimsel verilere bakarak Hollanda halkının alım gücünün Türkiye’deki halkın alım gücünden çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

 

Hollanda Ekonomisi Nasıl Gelişti

Dünya Ekonomik Forumu’nun kapsamlı kalkınma listesinde Hollanda en iyi ekonomiler arasında olup bu listede 7. Sırada yer almaktadır. Avrupa Birliği ekonomileri arasında 6. sırada ve IMF ‘nin 2018 de yayınlamış olduğu dünyanın en büyük ekonomileri arasında 17. Sırada yer almaktadır. Hollanda kişi başına düşen milli gelir sıralamasında ise 13. Sırada yer alarak ne denli güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

Hollanda ekonomisi, devletin bu yöndeki ekonomi politikalarını sürekli olarak geliştirmesi ve yenilemesine oldukça bağlı olarak gelişmiştir. Üretimde kullanılan teknolojilerin son teknoloji olmasına özen gösteren Hollanda, bu konuda devamlı yenilik yaparak çağa ayak uydurmuş hatta kimi zaman çağ ötesine geçmiştir. Sürekli iyileştirme politikasını benimseyen Hollanda, sonuç olarak kalite bakımından 1. Sınıf üretimi sağlamıştır.

 

Hollanda Yaşam Şartları

Hollanda gelişmiş ekonomisinin sayesinde birçok konuda çok ileri düzey hizmet vermektedir. Bu konular arasında gelişmiş eğitim ve sağlık sistemi birçok ülkenin ilerisinde bir hizmet vermekte olup dünyaca bilinen hizmetler arasındadır.

Hollanda ekonomisi gelişmiş ekonomiler arasında üst sıralarda yer alması sebebiyle, ülkede yaşam şartları oldukça iyi standartlardadır. Alım gücünün birçok ülkeye göre yüksek oluşu, ülke içinde üretilen veya ithal edilen ürünlerin hepsinin çok yüksek kalitede oluşu Hollanda da yaşamak için en ideal sebepler arasında gösterilebilir.

 

Hollanda’da Ne İş Yapabilir

Hollanda bir ticaret şehri olduğu için burada yapılacak en karlı iş ticarettir. Hollanda ekonomisi en iyi ekonomiler arasında yer alırken kişi başına düşen milli gelirde keza çok yüksektir. Durum böyle olunca halkın alım gücü gerçekten yüksektir. Hollanda halkının alım gücünün yüksek olması, sizin bir ürünü kolay bir şekilde satabileceğiniz anlamına gelir, tabi bazı şartlarla. Öncelikle Hollanda’nın ürettiği her bir ürünün çok kaliteli olduğunu bilmesiniz. Bu sebeple de Hollanda halkına satacağınız ürünlerin kaliteli olmasına özen göstermelisiniz. Peki, Hollanda da hangi ürünlerin ticaretini yapabilirsiniz?

Hollanda, diğer tüm Avrupa ülkeleri gibi kültürel ve tarihi özellik gösteren yani antika ürünleri satın almayı çok severler. Hollanda halkı özellikle Ortadoğu, Doğu ve Uzak Doğu kültürleri ile yakından ilgilidir. Bu kültürleri yansıtan halı, kilim, ev dekorasyon ürünlerin ticaretini yapabilirisiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz kültürlere ya da başka kültürlere ait tekstil ürünleri de ülkede satın alınmayı bekleyen ürünler arasındadır.

Okuyunuz: Hollanda’ya Nasıl Gidilir?

 

Hollanda’ya Gitmek İstiyorum Diyenlere Öneriler

Hollanda gelişmiş yaşam şartları ve olanakları sebebiyle en çok gidilmek istenen ülkeler arasında yer alıyor. Hollanda bir sanayi ülkesi olduğu için sanayide kullanılan makineler oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye’de alabileceğiniz makine teknikerliği eğitimi Hollanda da çok saygı duyulan ve yüksek gelirli meslekler arasındadır.

Ülkede birçok farklı alanda mühendis ihtiyacı her zaman bulunur. Bu sebeple dilinizi geliştirerek Hollanda da mühendislik yapmanız gerçekten bulunmaz bir fırsat olabilir.

Scroll to Top