Dükkan Devir Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dükkan Devir Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir

Yeni bir iş kurmak yerine işleyen bir dükkanı devir almak, günümüzde oldukça popüler hale geldi. Bunun en büyük sebebi, dükkan devralmanın yeni bir iş kurmaktan daha kârlı ve daha az maliyetli olması. Dükkan devir almak birçok açıdan yeni bir dükkan açmaktan daha avantajlı. Ancak dükkan devralırken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde daha az masraf yapmak isterken sonunda büyük meblağlar ödemek zorunda kalınabiliyor.

Dükkan Devir Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir
Dükkan Devir Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir

Günümüzde her gün binlerce farklı sektörden dükkan devir ilanları yayınlanıyor. Halı yıkamacılığından kafe işletmeciliğine, çay ocağından kırtasiyeye kadar birçok alanda devralabileceğiniz dükkan bulunuyor. Bir dükkanın devredilmesinin ise birçok farklı sebebi olabilir. Dükkan devretmenin başlıca sebepleri sektör değişikliği, emeklilik, askerlik, taşınma, sağlık problemleri ve ekonomik sıkıntılar olarak sıralanabilir. Dükkan devir almak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şeylerden biri, devralmak istediğiniz dükkanın devir sebebini öğrenmektir.

Dükkan devretmenin yasal prosedürleri, iş kanununun 6. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu maddeye göre, bir dükkanın devredilmesiyle birlikte, dükkanla ilgili tüm mallar, borçlar ve sözleşmeler dükkanı devralan kişiye geçer. Devir işlemlerine dükkanın temel parçaları, işi sürdürmeye yarayan makineler ve çalışanlar da dahil edilir. Ancak dükkan devir işlemlerinde dükkanın tüm varlığının devredilme zorunluluğu yoktur. Dükkanın bazı varlıkları devirden muaf tutulabilmektedir.

Devren Dükkan Nedir?

Dükkan devir alırken dikkat edilmesi konulara değinmeden önce, “Devren dükkan nedir?” sorusunu yanıtlamamız gerekir. Devren dükkan, bir dükkanın mallarıyla ve sözleşmeleriyle birlikte bir başka kişiye satılmasıdır. Örneğin bir dükkanın kira kontratı da dükkanı devralan kişiye geçer. Devren dükkanda dükkanın içinde bulunan bütün ekipmanlar dükkanı devir alan kişiye satılır. Genellikle çeşitli ekipmanlar ve makineler kullanan işletmeler, devren satılık ilanı ile satışa çıkarılmaktadır. Bir dükkanı devralabilmek için devir satış bedelini ödemek, devir sözleşmesi yapmak, dükkanın ruhsat ve izin belgelerini kişinin üzerine alması yeterlidir. Her dükkan devri için farklı koşullar vardır. Dükkan devir almak için satıcı ile hukuki bir sözleşme yapmak çok önemlidir. Bu sözleşmede dükkanın devir koşulları yer almalı, yapılan sözleşme noterde onaylatılmalıdır.

Okuyunuz: Dükkan Açma Fikirleri

Dükkan Devir Almak Mantıklı mı?

Sıfırdan bir dükkan açmak yerine dükkân devir almak daha mantıklıdır. Yeni bir dükkan açmanın riskleri oldukça fazladır. Oysa dükkan devralmanın riskleri oldukça azdır. Aynı zamanda yeni bir dükkan için yeni ekipmanlar veya makineler almak yerine, malları ve ekipmanları ile birlikte dükkan devramak daha az masraflıdır. Ancak dükkan devralırken dikkatli olmalı, bazı hususlara dikkat edilmelidir. Özellikle çok uygun fiyatlarla devredilmek istenen dükkanlar için iyi bir araştırma yapmak çok önemlidir. Dükkan devralırken hata yapmamak için, devralınmak istenen dükkanın neden devredildiği öğrenilmelidir. Genellikle dükkan devir ilanlarında sektör değişikliği, iş yoğunluğu, sağlık problemleri, acil para ihtiyacı gibi nedenler öne sürülür. Eğer dükkanın devredilme sebebi dükkanın iş yapamıyor olması ise böyle bir dükkanı devralmak mantıklı olmayacaktır. Çünkü iş yapmayan bir dükkanı devralmak oldukça risklidir. Dükkan devir alırken dükkanın çevresindeki esnaftan dükkanla ilgili bilgi almak çok faydalı olacaktır.

Dükkan Devir Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir dükkanı devretmek, o dükkanı aktif ve pasif tüm araçlarıyla satmaktır. Bu yüzden bir dükkan devir almak o dükkanı tüm sigortalı çalışanları, makineleri, araçları, ekipmanları, binası, arazisi ile satın almak anlamına gelmektedir. İş kanununa göre, dükkanın bir başkasına devredilebilmesi için resmi bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Dükkan devir alacakların, dükkan devir alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında iyi araştırma yapmaları önemlidir. Dükkan devir işlemlerinden önce dikkat edilmesi gereken en önemli konular; devir fiyatı, resmi kayıtlar, tedarikçiler, çalışanlar ve borçlar gibi konulardır.

Devir Fiyatı: Bir dükkan devralırken, dükkanı en iyi fiyattan devralmanız çok önemlidir. Genellikle dükkan devredenler, devrin gerçek değerinden daha yüksek bir fiyat talep ederler. Devralmak istediğiniz dükkanı en iyi fiyattan devralmak için satıcıya çeşitli sorular sorarak fiyatta indirim yaptırabilirsiniz. Örneğin dükkan sahibi dükkanı devredemediği takdirde kapatmayı düşünüyorsa fiyat konusunda pazarlık yapabilirsiniz.

Resmi Kayıtlar: Dükkan devir alırken dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri resmi kayıtlardır. Çoğu dükkan sahibi işletme ile ilgili kayıtları tutarken esnek davranmaktadır. Resmi olarak tutulmamış kayıtlar, dükkanı devraldıktan sonra çeşitli borçlara ve finansal açıdan zarar görmenize neden olabilir. Bu yüzden devir işlemlerinden önce dükkanla ilgili tüm finansal dökümleri dükkan sahibinden istemelisiniz.

Tedarikçiler: Dükkan devralırken dikkat etmeniz gereken konuların başında tedarikçi konusu gelmektedir. Bir dükkanın kâr etmesini sağlayan en önemli unsur tedarikçilerdir. Dükkan devir almâk istiyorsanız devralmak istediğiniz dükkan sahibi ile tedarikçi konusunu netleştirmelisiniz. Dükkanı devraldıktan sonra tedarikçilerin sizinle çalışmaya devam edeceğinden emin olmalısınız.

Çalışanlar: Eğer bir dükkan devir almak istiyorsanız, dükkanda sigortalı çalışanların sizinle çalışmaya devam edip etmeyeceğini öğrenmelisiniz. Devralmak istediğiniz dükkanın çalışanlarıyla da önceden görüşmelisiniz. Bazı dükkanlarda işi yapan ve dükkanın başarılı olmasını sağlayan esas unsur çalışanlardır. Eğer bu çalışanlar sizinle çalışmaya devam etmeyecekse işe yeni personel almanız gerekebilir.

Borçlar: Dükkan devralırken dikkat etmeniz gereken diğer bir konu ise borçlar konusudur. Bir dükkanı devralmadan önce dükkanın tüm borçları hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Dükkanın geçmiş borçları ile ilgili yükümlülük altına girmemek için, maliyeye başvurarak kendi adınıza yeni açılış yapmalısınız. Devraldığınız dükkan için yeni açılış yaptığınızda dükkanın eski borçları ile ilgili herhangi bir yükümlülüğünüz kalmayacaktır.

Devir Alınan Dükkan İçin Ruhsat Evrakları

Dükkan devirlerinde bazı koşullar vardır. Bu koşullardan en temeli, dükkanın işletmecisinin değişmesidir. Bir dükkan devir almak için devir alınan dükkan için ruhsat evrakları düzenlenmelidir. Bu ruhsat evrakları şunlardır:

Devir Senedi: Devir senedi, noterde dükkanı devreden ile devir işlemi yaptıktan en az 3 ay içinde düzenlenmelidir. Devir senedi noter onaylı olmalıdır.

Veraset İlanı: Eğer vefat etmiş bir kişiden dükkan devralacaksanız, varislerden feragatname alarak noterden onaylatılmalıdır. Veraset ilanınının yayınlanmasından itibaren 6 ay içinde dükkan devir ruhsatı tamamlanmış olmalıdır.

Kira Kontratı: Devir işlemlerinde gereken bir diğer belge kira kontratıdır. Devir işlemleri yapılırken kira kontratının aslı götürülmelidir.

Ruhsatın Aslı

Borcu Yoktur Belgesi: Dükkanı devreden kişinn, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Şefliğinden borcu yoktur yazısı alması gerekmektedir.

Devir Alanı Şirket Belgeleri: Dükkan devir almak isteyen kişinin devir işlemleri sırasında şirket belgelerini hazır bulundurması gerekmektedir.

Dükkan Devir Almak İsteyenlere Öneriler

Günümüzde dükkan devir almak, yeni bir dükkan açmaktan çok daha kârlı bir girişimdir. Ancak bu girişimin başarılı olabilmesi için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Dükkan devir almak isteyenlere öneriler olarak devralacağınız dükkanı seçerken seçici davranmanız tavsiye edilmektedir. Eğer bir dükkan devir almak istiyorsanız, devralacağınız dükkanla ilgili çok iyi araştırma yapmalısınız. Genellikle çok başarılı ve kâr getiren dükkanlar nadiren devredilir. Dükkan devretmek için açılan ilanlarda ‘askerlik, yurtdışına gitme, iş yoğunluğu, dükkanda tek çalışan olma, başka işlere yatırım yapma, taşınma, sağlık problemleri’ gibi gerekçeler öne sürülmektedir. Ancak bu gerekçelerin birçoğu gerçek değildir. Genellikle bir dükkanın devredilmesinin temel sebebi, kâr getirmemesi ve iş yapmamasıdır. Bu yüzden dükkan devir ilanları için araştırma yaparken her ilanla ilgili detaylı bilgi edinmeniz gerekmektedir.

Scroll to Top