Astrolog Nasıl Olunur | Eğitimi ve Maaşları

Astronot nasıl olunur

Astrolog olmak ya da Astrolojiye ilgi beslemek eski çağlardan bu yana insanların uğraştığı konular arasındadır. Birçok insan yıldızların incelenmesi ve hesap edilerek yorumlanması konularını içine alan astrolojiye karşı merak duyar. Astrolog nasıl olunur diye merak edenler, gök cisimlerini ve yıldızları inceleyerek bunların insan hayatına etkilerini araştıran Astroloji hakkında bilgi edinmek isterler.

Astrolog nasıl olunur
Astrolog nasıl olunur

Bazı Astrologlar, yıldızları veya takımyıldızlarını inceleme konuları arasında tutarken bazıları Güneş Sistemi’nde yer alan gezegenleri inceler. Her kültürde Astrolojinin izlerine rastlamak mümkündür. Antik Çağlardan bu yana insanlar bu konuya ilgi duymuşlardır. Babil Astrolojisi, Hellenistik Astroloji gibi birçok Astrolojiden söz etmek mümkündür.

Astrologlar gelecek ile ilgili bilgiler verebileceklerini iddia etmektedirler. Yıldız haritaları çıkararak bunları yorumlarlar. Pek çok toplum tarihsel süreçlerde gök olaylarına bakarak kehanetler üretmiştir. Asur ya da Babil gibi uygarlıklara ait bu türde birçok kehanet bulunmaktadır. Astrolog Nasıl Olunur diye bilmek isteyenler Astrolojinin anlamını da öğrenmek isteyeceklerdir.

Astrolog olmak dışında farklı alanlarda bilgi almak için En Yeni 100 iş Fikirleri başlıklı makalemizi inceleyiniz.

 

Astrolog Nasıl Olunur?

Astrolog nasıl olunur 1
Astrolog nasıl olunur 1

Günümüzdeki Astroloji kökenini Eski Yunan’dan almaktadır. Mezopotamya uygarlıkları ile etkileşime geçen Eski Yunan şehir devletleri Astronomi ve Astrolojiye dair fikir üretmeye başladılar. Bu etkileşimin sonucu olarak da Yunan mitolojisi ile Mezopotamya uygarlıklarının kehanetleri birleşerek geometri bilimi ile açıklanmaya çalışıldı. Astrolog Nasıl Olunur? Öğrenmek isteyenlerin Astrolojinin insan uygarlıkları üzerindeki etkisini de merak etmeleri oldukça doğaldır. Zira Astrolojinin ortaya çıkışı da kendisi gibi oldukça ilginç bir konudur.

Bugün Astrologların öne sürdüğü konulardan biri de gezegenlerin insan yaşamını etkilediği yönündeki çalışmalardır. Bir insanın geleceği hakkında fikir yürütebileceklerini iddia eden Astrologlar yıldız falı ve diğer yöntemler ile bunu açıklamaya çalışırlar.

Her insan geleceğe dair bilgi almak ister. İnsanın doğasından gelen bu merak duygusu ise onu çeşitli araştırmalar yapmaya yöneltmiştir. Geleceğin belirsiz olması insana korku veren bir durumdur. Bu durumdan kurtulmak içinse Astroloji gibi çeşitli alanlara yönelmekle çözüm üretilmeye çalışılır. Astrolog Nasıl Olunur? Öğrenmek isteyenler çeşitli araştırmalar yapacaktır.

Astrologların kullandığı bazı yöntemler şunlardır:

 • Yıldız haritaları çıkarmak ve bunları incelemek
 • Horoskop denen doğum haritalarını çıkarmak ve analiz etmek

 

Astroloji bir bilim değildir fakat bir ilim olarak değerlendirilmektedir. Bunun nedeni ise açıklamaya çalıştığı konularda bilimsel ögelerden yararlanmaya çalışmasıdır. Geometri bilimi Astroloji tarafından kullanılmaktadır. Astroloji sıklıkla Astronomi ile karıştırılmaktadır. Astronomi uzayda yer alan gök cisimlerini inceleyen bir bilim dalı iken Astroloji bir bilim değildir.

Bu alana ilgi duyan kişiler açısından kendilerini geliştirmeleri mümkündür. Günümüzde bu alanda eğitim veren bir okul bulunmamaktadır. Bazı kuruluşlar çeşitli kurslar aracılığı ile sertifika programları uygulamaktadır.

 

Astrolog Nasıl Olunur sorusuna yanıt arayanlar kişisel olarak gelişimlerini tamamlamak durumundadırlar. Bu tür kurslarda elementlerden itibaren horoskoplar konusuna kadar geniş bir açıyla bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca günümüzde dijital kanallar vasıtası ile de kişisel eğitimler sağlanabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında internet üzerinden ulaşılabilecek birçok bilgi söz konusudur. Astroloji basit manada fal bakmak olarak algılanmamalıdır.

 

Astrologlar Nasıl Para Kazanır

Astrologlar Nasıl Para Kazanır
Astrologlar Nasıl Para Kazanır

Astrolojiye ilgi duyan kişiler hobi olarak başladıkları bu konuda zaman içerisinde tecrübe kazanırlar. Kişisel bir merakın sonucu olarak kendini geliştirme aşamaları da herkeste farklılık göstermektedir. Astrolog Nasıl Para Kazanır? Bu tür bir ilgi alanına sahip kişiler, zamanla gelir elde etmek  istediklerinde nasıl para kazanılacağını da merak edeceklerdir.

Astrolog Nasıl Olunur? Dediğimizde yıldızların konumuna bakarak geleceğe dair bilgiler verecek kişilerden söz etmiş oluruz. Bu tür kişiler aynı zamanda bilgi verdikleri bireylerin çevreleriyle de ilgili yorumlar yapabilmektedirler. Astrolog olmak için eğitim alınmamakta kişinin lise ya da üniversite mezunu olması bu mesleği seçmede bir engel teşkil etmemektedir. Konuya ilgi duyan herkes Astrolog olabilir.

Astrologlar yaptıkları iş başına ücret alan kişilerdir. Tanınan bir Astrolog iyi rakamlar kazanabilmektedir. Bu rakam aralığı ise 200-10.000 TL arasında değişim gösterebilir. Gazete veya dergilere yazı hazırlayan Astrologlar da para kazanabilmektedir. Bu durumda belli bir maaş alınması söz konusu olabilir. Bu maaşı ise çalışılacak yayım organının ölçüleri belirleyecektir.

 

Astroloji Fakültesi ya da Okulu

Astroloji Fakültesi ya da Okulu
Astroloji Fakültesi ya da Okulu

Astroloji eğitimi alınabilecek herhangi bir okul bulunmamaktadır. Bu tür bir meslek kişinin kendini sürekli geliştirmesi ve araştırma yapması ile şekillenir. Zaman içinde kazanılan deneyimler Astroloğun başarısında etkilidir.

Astrolog olmak için gereken özellikler:

 • Yıldız falına bakabilmek ve yorumlayabilmek
 • Horoskop okumasını yapabilmek
 • Geçmiş ve gelecek analizlerini iyi yapabilmek
 • Kişi karakter analizlerinde yetkin olmak
 • Geleceğe dair bir bakış açısına sahip olmak
 • Yorum yapabilme yeteneğine sahip olmak

 

Astrolog Olmak İçin Hangi Bölüme Gidilir

Astrolog Olmak İçin Hangi Bölüm Okumalı
Astrolog Olmak İçin Hangi Bölüm Okumalı

Astrolog olmak için okunabilecek bir üniversite bulunmamaktadır. Kişiler eğitim seviyesi ne olursa olsun bu konuya ilgi duymaları halinde kendilerini geliştirebilirler. Çeşitli kurslara gitmek, internetten bilgilere ulaşmak yoluyla kişisel bir eğitim gerçekleştirilebilmektedir. Astrolog Olmak İçin Hangi Bölüm Okumalı? Sorusu için verilebilecek belirgin bir yanıt yoktur.

Sezgisi güçlü kişiler analiz kabiliyetleri de varsa bu konuya ilgi duymaları halinde Astrolog olabilirler. Temel yeteneklere sahip olmak, güvenilir kaynaklara ulaşmak Astrolog olmak isteyenlerin atacağı ilk adımlar arasındadır.

Tarihi süreçlerin araştırılması ve çeşitli uygarlıklar tarafından kullanılan yöntemlerin öğrenilmesi kişisel olarak gelişmeye büyük katkı sağlayacaktır. Binlerce yıldır kullanılan yöntem ve tekniklerin iyi analiz edilmesi ve günümüzdeki bilgilerle harmanlanması Astrolog adayına yol gösterici olacaktır. Astrolog Nasıl Olunur araştıranlar birçok detayı öğrenmek isteyeceklerdir.

 

Astrolog Maaşları Ne Kadar

Astrolog maaşları ne kadar
Astrolog maaşları ne kadar

Astrolog maaşları için belirli bir miktardan söz etmek pek mümkün değildir. Bazı Astrologlar yaptıkları iş başına ücret kazanırlar. Bu ücret miktarı ise 200TL ile 10.000TL arasında değişen nispette bir farklılığa sahiptir. Astrolog Maaşları Ne Kadar sorusuna net bir yanıt vermek de pek mümkün olmamaktadır.

Bazı Astrologlar gazete ve dergi gibi yayım organlarında çalıştıklarında 2500TL-10.000TL aralığında maaş alabilmektedirler. Bu ücretin miktarını belirleyen ise Astroloğun deneyimleri ve çalıştığı kurumun büyüklüğüdür.

 

Astrolojiye Nereden Başlamalı

Astrolojiye Nereden Başlamalı
Astrolojiye Nereden Başlamalı
 • Astroloji çok uzun bir geçmişi olan araştırma alanları arasında önemli yere sahiptir. İnsan merak eder ve öğrenmek ister. Öğrenme merakı ise insanı araştırmaya iten en büyük nedenler arasındadır. Astroloji geleceği merak eden insanların öğrenme talebinden doğmuş bir alan olarak her toplumun ilgisine şahit olmuştur. Astrolojiye Nereden Başlamalı sorusu, merak eden insanın suallerinden biridir.
 • Astroloji bilgisi edinmek için bir okul bulunmamaktadır. Bireysel olarak insanlar kendilerini eğitmekte ve gelişimlerini sürdürmektedirler. Astrolojiye başlamak için tarihini araştırarak yola çıkmak en uygun davranış olacaktır. Nereden ortaya çıktığını, hangi kadim kültürler üzerinde etki bıraktığını anlamak bu günkü şartları iyi analiz etmeye yarayacaktır.
 • Geçmişteki toplumların yaptığı çalışmaların incelenmesi Astrolojinin anlaşılabilmesi için gerekli bir koşuldur. Astrolog olmak isteyen bireyler bu alanda kullanılan teknik terimlere de hâkim olmalıdır. Mitoloji ile Astrolojinin olan bağı da iyi tahlil edilmesi gereken konular arasındadır.
 • Geometri biliminden yardım alan Astroloji açısından bu bilimin genel özellikleri de kavranmalı ve Astrolojiye olan katkısı anlaşılmalıdır. Astrolog olmak isteyen bireyler bu konularda kendilerini en iyi şekilde geliştirmelidirler.
 • Binlerce yıldır kurulan uygarlıkları dahi etkileyen Astrolojinin doğru öğrenilmesi ve bilimsel metotlardan yararlanılması mesleğin saygınlığının artmasına da olanak yaratacaktır. Falcılık ve büyücülük gibi nitelendirmelerin dışında bir yaklaşımla konunun ele alınması Astrolog Nasıl Olunur arayışında olan kişiler açısından da doyurucu yanıtlar bulunmasında etkili olacaktır.

 Güncelleme: Günümüze astrolog mesleği, İnstagram’da hesap açıp, programlar aracılığı ile doğum haritasına bakmak olarak anlaşılabilir. Bu kişiler para kazansalar da, iyi bir kariyer yapamayacaklardır. Zira uluslararası alanda isim yapmak istiyorsanız, mutlaka üniversitelerin ilgili bölümlerine gitmeniz gerekmektedir.

Kaynak: https://theastrologypodcast.com/2015/05/18/learning-astrology-and-becoming-an-astrologer/ 

Scroll to Top